rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata
O nás

Předseda OIKOYMENH: Ivan Chvatík

Výkonný tajemník: Miroslav Šedina

Ediční rada: M. Balabán, A. Havlíček (†), L. Hejdánek, I. Chvatík, J. Jinek, F. Karfík, L. Karfíková, P. Kouba, M. Lyčka, V. Němec, M. Šedina, and J. S. Trojan.

 

Edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka jako samizdatová edice. Jejím smyslem bylo obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován.

Teprve po změně politického režimu v r. 1989, konkrétně od roku 1991, začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy, a to nejprve jako součást ISE (Institut pro středoevropskou kulturu a politiku). K osamostatnění a nabytí právní subjektivity došlo v roce 1996.

Zakládajícími členy společnosti jsou Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček. Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice OIKOYMENH a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla, navazující na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie.

V posledních několika letech byla produkce nakladatelství systematicky rozčleněna. Připravované, ale i vydané tituly byly zařazeny do jednotlivých edičních řad, čímž bylo dosaženo lepšího přehledu o vydávaných titulech. Při vydávání těchto nekomerčních titulů je věnována velká pozornost jejich odborné a jazykové přípravě, což vyžaduje velké finanční náklady. Téměř každý náš titul bývá podpořen finanční dotací z různých zdrojů (např. Ministerstvo kultury ČR, Program Šalda, Goethe-Institut, Open Society Fund, Husova nadace aj.), které pomáhají udržet i pro studenty cenově přístupnou hladinu knih.

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

Pro filosofii nezbytnou řadou jsou Dějiny filosofie, v níž postupně vycházejí české překlady současných nejlepších monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Jedinečnou řadou jsou Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku, popř. humanismu, v kritické edici s českým překladem, poznámkami a úvodní studií. Její hlavní náplní je vydávání významných spisů theologických, historických, literárních, ale také děl středověké odborné prózy (matematika, lékařství atd.).

Nakladatelství vydává také Sebrané spisy Jana Patočky, v edici Mathésis připravuje kolektivní monografie, slovníky a učební texty, a v řadě Filosofické interpretace vycházejí původní i překladové studie zaměřené na interpretaci filosofických a theologických témat.

Zbývá ještě uvést, že neodmyslitelnou součástí produkce nakladatelství je časopis pro filosofii a theologii, Reflexe, který vychází dvakrát ročně.

aktuality
Nová verze online Reflexe s fulltexty článků v HTML

https://www.reflexe.cz

Je spuštěna nová verze on-line webu Reflexe (nový responzivní design přizpůsobený pro mobily, ssl zabezpečení a rychlejší načítání). celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2017 OIKOYMENH 2017, © web design PureHTML