Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Poetika
∙ OIKOYMENH ∙

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý pod názvem Anonymní pojednání o komedii), který je pokládán za svědectví o obsahu nedochované II. knihy tohoto Aristotelova díla. Kniha v překladu M. Mráze vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami. 2018 - dotisk vydání z roku 2008.


Errata
počet stran: 292
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2008
jazyk originálu: cz + gr

formát knihy:

 Tištěná  340 Kč  378 Kč

ISBN: 978-80-7298-131-1

 PDF  308 Kč

ISBN: 978-80-7298-541-8
UKÁZKA  Poetika

Úvod

Aristotelova Poetika, její východiska, význam, osudy a dějinné působení

Mimořádně bohatý odkaz, který zanechalo antické Řecko dalšímu vývoji světové kultury, je ze své velké části projevem dvou charakteristických tužeb řeckého ducha: touhy po rozumovém poznání skutečnosti a touhy po kráse. Jejich společným hlubším zdrojem byla bytostná řecká touha po plném a harmonickém rozvinutí všech kladných schopností, které v sobě zahrnuje lidská přirozenost. Prvá z těchto tužeb dostala svůj výraz v řeckém racionalismu. Jeho doménou se stala především řecká filosofie, v jejímž rámci se utvářely i počátky mnoha jednotlivých vědních oborů. Druhá se po staletí projevovala v tvůrčím zaujetí i schopnostech řeckých umělců, jak to dosvědčují jejich dochovaná díla. Výsledky dosažené ve filosofii a v umění tvoří nepochybně nejcennější složky starořeckého kulturního dědictví.

Obě tyto oblasti se od svých počátků různě prolínaly, doplňovaly a vzájemně ovlivňovaly. Řecké umění bylo samo prodchnuto racionalismem (mnohem více než umění některých jiných epoch), ...více

Lidé také kupují