Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. Po roce 1989 vstoupilo do českého prostředí s programem vydávat klasická díla filosofická, teologická, i nejdůležitější podněty z oblasti společenských a přírodních věd. Získalo si záhy okruh věrných odběratelů a čtenářů. Na tyto čtenáře se nyní obrací ediční rada poté, co řady Oikúmené opustil Aleš Havlíček, který byl pravý spiritus movens takto zaměřené vydavatelské činnosti. Všichni se shodují na tom, že jeho úsilí bylo korunováno úspěchem. Je třeba v něm pokračovat. Ediční rada zve k založení klubu těch, kdo svým zájmem, stvrzeným početnou účastí na rozloučení s Alešem, projevili sounáležitost i s dílem, tvořícím základ a pracovní náplň Oikúmené. Rada se rozhodla založit Klub OIKOYMENH, sdružující přátele nakladatelství, kteří jsou ochotni je podpořit, ať už finančně, nebo dobrovolnickou pomocí. Členové Klubu budou informováni o novinkách nakladatelství a jeho akcích (uvedení nových knih, diskuse pořádané redakcí časopisu Reflexe atd). Mohou se stát dárci, umožňujícími zachovat rozsah dosavadní vydavatelské činnosti Oikúmené. Ti, kdo věnují částku od 500 Kč ročně nebo více, obdrží darem čísla Reflexe roku, v němž byl dar poukázán. Dar 10 000 Kč bude odměněn nabídkou celé produkce Oikúmené za daný rok. O každém daru bude vystaven doklad umožňující odečet z daní. Jména všech dárců budou uveřejněna v seznamu na webových stranách nakladatelství (pokud nebudou chtít zůstat anonymní), na který bude odkaz v každé publikaci Oikúmené. Dárci nad 10 000 Kč (jednotlivci nebo firmy) budou jmenovitě uvedeni v knize, na niž byl dar využit. Zájem o členství v klubu ohlaste prosím paní Vandě Buranské jednoduchou zprávou na adresu: vanda.buranska@gmail.com (jako předmět prosím udejte: klub) s uvedením výše příspěvku, který poukazujete. Nakladatelství můžete však velmi pomoci i koupí jeho knih nebo poukázáním finančního příspěvku na jeho konto: Čs. Spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1, 1930812309/0800, IBAN CZ 15 0800 0000 0019 3081 2309, BIC GIBACZPX. Ediční rada a nejbližší spolupracovníci se s důvěrou obracejí na ty, jimž záleží na práci Oikúmené. A zdraví všechny sympatizanty nakladatelství i ty, kdo jsou ochotni k pomoci: Sursum corda – Vzhůru srdce! Za ediční radu nakladatelství OIKOYMENH Jakub S. Trojan doyen

 

Seznam členů Klubu OIKOYMENH - uvedení členové klubu podporují nakladatelství buď finančně, nebo dobrovolnickou prací. Moc děkujeme!

Babczynski Marcel
Beran Filip
Blecha Ivan
Doležalová Antonie
Dostál Václav
Hauserovi Tomáš a Lucie
Hejduk Tomáš
Hexner Adam
Holba Jiří
Jindra Petr
Koumar Jan
Kuba Martin
Nečasová Denisa
Nejeschleba Tomáš
Němec Jiří
Oravcová Hana
Petr Lukáš
Petrželka Josef
Pivoňka Karel
Roreitner Robert
Řebíková Barbora
Sirovátka Jakub
Stránský Jiří
Stříteský Ladislav
Šulák Jiří
Tesková Alena
Turek Vladimír
Václavík Ondřej