Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Aktualizovaný ediční plán s podrobnými annotacemi vycházejících knih (v rozsahu 180 stran) je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (oikoymenh-edicni-plan-2020-10.pdf).
Ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR vydalo nakladatelství OIKOYMENH Korespondenci filozofky a politické teoretičky Hannah Arendtové a Gershoma Scholema, významného badatele v oblasti kabaly a židovské mystiky. Z německo-anglického originálu Der Briefwechsel 1939–1963 (Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin, 2010) pořídili český překlad Alice Marxová (z angličtiny) a Ondřej Sekal (z němčiny). Celý text recenze zde.
Dovolujeme si Vám oznámit, že od dnešního dne můžete veškeré Vaše objednávky platit kartou (při osobním odběru na místě v Černé to půjde až od začátku října). Díky tomu můžete E-KNIHY od nás číst okamžitě po zaplacení. * v této chvíli nabízíme v elektronické verzi celkem 30 titulů * zakoupené e-knihy zasíláme automaticky po provedení platby na e-mail * pro nákup e-knihy nově není nutná registrace (zřízení uživatelského účtu)
Milí příznivci a čtenáři, s radostí oznamujeme, že projekt subskripcí rozebraných titulů, kterého se již mnozí z Vás rozhodli zúčastnit, dosáhl prvního úspěchu. Tři tituly, na něž se podařilo vybrat peníze přímo od zájemců o dotisk, vycházejí v těchto dnech. Stahujeme je proto ze seznamu subskripcí; od nynějška je lze objednat pouze klasickým způsobem jako tištěné knihy zde, zde a zde. Nadále lze ale objednat s 20% slevou další tři knihy zařazené do první vlny subskripcí; pro další dotisky lze hlasovat zde. Budeme Vám vděčni za další objednávky a hlasy. Zachovejte nám přízeň! Vaše OIKOYMENH  
Předmluva Této knize bude asi rozumět jen ten, kdo už myšlenky, jež jsou v ní vyjádřeny – nebo myšlenky podobné – sám promýšlel. – Není tedy učebnicí. – Svého cíle by dosáhla, kdyby tomu, kdo ji čte s porozuměním, přinesla potěšení. Kniha se zabývá filosofickými problémy a ukazuje – jak ...
„Ukáže se, … že Edkiňané jsou mírný a poddajný lid, který je snadné vodit za nos a který ochotně obětuje zdravý rozum na oltář logiky, když mezi nimi povstane filosof, který si je získá . . tím, že je přesvědčí, že jejich instituce nejsou založeny na nejpřísnějších principech mravnosti.“ ...
Poté, co jsme po dobu asi jednoho měsíce mapovali zájem čtenářů o dotisky rozebraných knih, spouštíme nyní jejich subskripce v ostrém režimu. Na základě vyhodnocení Vašich ohlasů bylo pro první fázi vybráno 6 titulů, jejichž vydání může být uskutečněno v dohledné době. U nich byla vypočtena částka, která umožní knihu ...
Vážení čtenáři, řada Vašich reakcí na naši výzvu z minulého pátku (viz zde v Aktualitách, 20. 3. 2020) potvrdila zájem o dotisky starších titulů z naší produkce. Rozhodli jsme se proto zjistit přesněji, které z rozebraných knih by měly šanci získat širší podporu ze strany našich čtenářů a příznivců. K tomuto účelu nyní spouštíme na ...
  Pavel Kouba ŘEČ A ZJEVNOST Praha (Oikúmené) 2017, 77 str. Ve svém nevelkém, ale významném spisu zkoumá pražský fenomenologicky orientovaný autor filosofii jazyka, s níž se setkáváme v dílech současných inferencialistů. Srovnává ji s pojetím řeči známým z díla raného Heideggera, upozorňuje stručně na nedostatky obou přístupů a naznačuje zběžně směr, jímž by se podle jeho mínění filosofické zkoumání jazyka mělo dále ubírat. Celý text recenze zde
  Ivan M. Havel ZÁPISKY INTROSPEKTORA Praha (Oikúmené) 2018, 112 str. Kniha Ivana M. Havla je netradičním počinem nakladatelství Oikúmené. Od množství zde publikovaných překladů a původních filosofických textů, obvykle vycházejících z kontinentální tradice, se tento svazek svou povahou výrazně odlišuje: nabízí neobvyklé čtení cíleně osobních analýz autorových mikrosnů, k nimž je přistupováno také z hledisek vlastních analytické filosofii. I když Zápisky introspektora navazují na předešlé Havlovy knihy s podobným zaměřením, v této se autor poprvé věnuje téměř výlučně metodologii zkoumání a zaznamenávání krátkých snových epizod a načrtává proto-teorii jejich fungování. Celý text recenze zde
  Jakub Jinek (vyd.) PLATÓNOVA OBRANA SÓKRATA Praha (OIKOYMENH) 2016, 186 str. Recenzovaná kolektivní monografie, zahrnující studie od deseti badatelů, poskytuje rozličné náměty k reflexi nad Platónovým dialogem Obrana Sókrata. Dotýká se témat jako péče o duši, Sókratův vztah k bohům a mytickým hrdinům, smrt nebo vztah Sókrata k zákonům a obci. Cílem následujícího textu je přiblížit jednotlivé studie a opatřit je poznámkami, které by měly být nápomocné při promýšlení dané tematiky. Celý text recenze zde.
  Jakub Jinek OBEC A POLITIČNO V ARISTOTELOVĚ MYŠLENÍ Praha (Oikúmené) 2017, 743 str. Recenzovaná kniha je dílo ambiciózní a na české poměry ojedinělé. Shrnuje dle vlastních slov autora jeho „takřka dvacetileté potýkání“ s Aristotelovou Politikou, jež se díky nakladatelství Oikúmené proměnilo do úctyhodného svazku čítajícího přes šest set stran ...
  Štěpán Smolen SEHNSUCHT Úvod k romantické touze Praha (Oikúmené) 2017, 175 str. Úvodní světlice Smolenovy romantické protiofenzivy ozařuje soumračný terén podivné války: „Spotřební éře, v níž je vše snadno k dispozici a která již odvykla myšlence na nedosažitelno, je sama idea touhy po předmětu, jejž nelze vlastnit – nebo ...
Zpoždění, s nímž vychází tento třetí svazek, je způsobeno především zdravotními důvody: již nějakou dobu se stále zhoršuje můj zrak a kvůli nezdolnému zánětu kloubů píši jen s obtížemi. A tak jsem nucen uzavřít poslední část Dějin náboženského myšlení za pomoci několika kolegů z řad svých bývalých žáků. Jak ...
Tato studie nazvaná Dějiny, dějepis, filosofie dějin vznikla jako vedlejší produkt při mé práci na jiném příspěvku, který pracovně nazývám „Křesťanská orthodoxie a její filosofické předpoklady“. Pro křesťanskou orthodoxii[ 1 ] je charakteristické, že uznává za pravdivá určitá tvrzení o minulých událostech, o nichž načerpala poučení z pramenů, především ...
Ve vypravování o bitvě u Múnychie píše Xenofón: „Padli tam z třicetičlenné vlády Kritias a Hippomachos, z desetičlenné vlády v Peiraieu Charmidés, syn Glaukónův.“ Touto bitvou r. 403 př. Kr. byla v Athénách zničena několikaměsíční vláda oligarchické třicítky a vítězná strana obnovila demokratickou ústavu. V myslích athénských demokratů měla ...
[1.] Stav otázky Náčrt polské vlády z pera pana knížete Wielhorského[ 1 ] a úvahy, které k němu připojil, jsou poučnými podklady[ 2 ] pro každého, kdo by chtěl pojmout řádný plán tuto vládu přebudovat. Neznám nikoho, kdo by byl povolanější tento plán vypracovat, než jeho samého, neboť on ...
Toto je revidovaný a rozšířený text knihy, která byla poprvé vy-dána v květnu 1963. V roce 1961 jsem se zúčastnila procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě jako reportérka časopisu The New Yorker. Ten moji reportáž zveřejnil ve zkrácené verzi v únoru a březnu 1963. Knihu jsem psala v létě ...
„Věda zkušenosti vědomí“ zní název, který Hegel v prvním vydání v roce 1807 tomuto spisu předeslal. Slovo zkušenost je uprostřed titulu vytištěno tučně. Jako „zkušenost“ je zde pojmenováno to, co je „fenomenologie“. Co má Hegel na mysli, když slovo „zkušenost“ používá tímto důrazným způsobem? Odpověď nám skýtá část, jíž ...
Listy v humanismu a renesanci Filosofie v období humanismu a renesance se ve srovnání se středověkem proměňuje nejen co do obsahu a témat, což souvisí s rostoucí znalostí dosud neznámých řeckých nebo i latinských textů,[ 1 ] ale i co do literárních forem, kterými je vyjadřována. Stále se sice ...