Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Tato kniha systematicky vykládá Benjaminovo pojetí pravdy. Za účelem vytvoření plastického obrazu postupuje chronologicky, nikoli však proto, aby rekonstruovala vývoj Benjaminovy koncepce. Jde spíše o identifikaci různých dimenzí a kontextů, které je třeba zohlednit, máme-li získat komplexní představu. Soustředění pozornosti na pojetí pravdy vychází z přesvědčení, že jeho výkladem ...
Rukopisy nalezené na různých místech nedaleko od Mrtvého moře se již od svého nálezu před více než půlstoletím právem považují za velmi významný objev. Věnovala se jim a stále se věnuje náležitá péče odborníků, která ústí ve stovky publikací a desítky překladů do mnoha jazyků. Odborný bilingvální překlad do ...
Stojím tu v Basileji odhodlán, bohužel jsem tu však sám a křičím „Homér! Homér!“ ze všech sil, jen abych potíže si zavinil. Z kostela když lidé domů jdou, mě křiklouna když vidí, smíchy řvou. Však tohle se mě víc už netkne: teď publikum mám tuze pěkné, jež samo trpělivě ...
(1904) 2   1 Kde se v I. oddílu následujícího výkladu výslovně hovoří jménem vydavatelů anebo kde se nastolují úkoly Archivu, tam se přirozeně nejedná o autorovy soukromé názory, neboť spoluvydavatelé příslušné výpovědi výslovně schválili. Za formu a obsah II. oddílu ovšem nese odpovědnost autor samotný. Že se Archiv ...
ÚVODNÍ POZNÁMKY Gnóze: trvalý problém od starověku – nejde jen o srovnání starých a moderních typů, není to věc historického zájmu – podstatné rysy jsou společné, ale projevy historicky jedinečné – fenotypicky se silně liší – neuvědomujeme si společné rysy, proto ani trvalost problému – současný stav vědomí se ...
Různé byly cesty, kterými se Platón pokoušel dovésti poznání do nadsmyslného světa idejí. Hledání těch cest vyplňovalo dlouhé období jeho života a stálo ho velké množství myslitelské práce. Nakonec došel přesvědčení,že nejjistější cesta je cesta vědecká,že je zvláštní věda o idejích, jež metodickou prací rozumovoučiníčlověka schopným povznésti se od ...
I Pojem fenoménu Modernímu myšlení se podařil významný krok vpřed, protože převedlo existující na řadu jevů, jimiž se projevuje. Mělo se tak odstranit několik dualismů, přivádějících filosofii do rozpaků, a nahradit je monismem fenoménu. Podařilo se to? Na prvém místě byl nepochybně odstraněn dualismus, který u existujícího klade vnitřek ...
Tertullianus z Kartága, který žil a tvořil na přelomu druhého a třetího století, bývá často označován za nejvýznamnějšího křesťanského autora latinského Západu před Augustinem, čemuž odpovídá i mezinárodní badatelský zájem. Navzdory této skutečnosti se s ním česká odborná veřejnost dosud mohla seznámit jen v omezené míře: pokud je mi ...
V druhé polovině 20. století, kdy je politická filosofie zpochybňována, kdy je odmítána jako nevědecká, nehistorická a roztříštěná do různých vědeckých disciplín, jako je sociologie, ekonomie, so-ciální psychologie atd., obrací se německý myslitel Leo Strauss k tradici antické politické filosofie. Při formulování úlohy a smyslu politické filosofie hledá zdroj ...
Jedním z centrálních motivů Ježíšova pozemského příběhu je přetrvávající nejistota jeho žáků o skutečném rozsahu jeho božské moci. Proti působivosti jeho zázraků, které k němu přivádějí celou řadu stoupenců, stojí projevy faktické bezmocnosti Božího syna vůči silám ovládajícím tento svět. Ježíš je jakoby neustále na útěku a jeho omezené ...
Celkem stránek: