Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Vážení čtenáři, řada Vašich reakcí na naši výzvu z minulého pátku (viz zde v Aktualitách, 20. 3. 2020) potvrdila zájem o dotisky starších titulů z naší produkce. Rozhodli jsme se proto zjistit přesněji, které z rozebraných knih by měly šanci získat širší podporu ze strany našich čtenářů a příznivců. K tomuto účelu nyní spouštíme na ...
Vážení a milí naši příznivci, znovu se ukázala síla pouta Oikúmené: mezi těmi, kdo její knihy připravují k vydání, a těmi, kdo je čtou. V návaznosti na naši prosbu z minulého pátku stouply naše tržby takřka raketově. Současně se nám ohlásila řada nových dárců a dobrovolníků. Někteří z nich se už dokonce podíleli ...
Vážení čtenáři, milí přátelé, příznivci nakladatelství OIKOYMENH, aktuální situace okolo rozšíření nákazy je opravdu vážná a naplňuje nás obavami i účastí s těmi, kdo jsou přímo ohroženi: nemocnými, jejich blízkými, zdravotníky a dalšími pomáhajícími. Je to situace nelehká rovněž pro naše nakladatelství – uzavření kamenných obchodů, na nichž je nakladatelství našeho ...
  Pavel Kouba ŘEČ A ZJEVNOST Praha (Oikúmené) 2017, 77 str. Ve svém nevelkém, ale významném spisu zkoumá pražský fenomenologicky orientovaný autor filosofii jazyka, s níž se setkáváme v dílech současných inferencialistů. Srovnává ji s pojetím řeči známým z díla raného Heideggera, upozorňuje stručně na nedostatky obou přístupů a naznačuje zběžně směr, jímž by se podle jeho mínění filosofické zkoumání jazyka mělo dále ubírat. Celý text recenze zde
  Ivan M. Havel ZÁPISKY INTROSPEKTORA Praha (Oikúmené) 2018, 112 str. Kniha Ivana M. Havla je netradičním počinem nakladatelství Oikúmené. Od množství zde publikovaných překladů a původních filosofických textů, obvykle vycházejících z kontinentální tradice, se tento svazek svou povahou výrazně odlišuje: nabízí neobvyklé čtení cíleně osobních analýz autorových mikrosnů, k nimž je přistupováno také z hledisek vlastních analytické filosofii. I když Zápisky introspektora navazují na předešlé Havlovy knihy s podobným zaměřením, v této se autor poprvé věnuje téměř výlučně metodologii zkoumání a zaznamenávání krátkých snových epizod a načrtává proto-teorii jejich fungování. Celý text recenze zde
  Jakub Jinek (vyd.) PLATÓNOVA OBRANA SÓKRATA Praha (OIKOYMENH) 2016, 186 str. Recenzovaná kolektivní monografie, zahrnující studie od deseti badatelů, poskytuje rozličné náměty k reflexi nad Platónovým dialogem Obrana Sókrata. Dotýká se témat jako péče o duši, Sókratův vztah k bohům a mytickým hrdinům, smrt nebo vztah Sókrata k zákonům a obci. Cílem následujícího textu je přiblížit jednotlivé studie a opatřit je poznámkami, které by měly být nápomocné při promýšlení dané tematiky. Celý text recenze zde.
  Jakub Jinek OBEC A POLITIČNO V ARISTOTELOVĚ MYŠLENÍ Praha (Oikúmené) 2017, 743 str. Recenzovaná kniha je dílo ambiciózní a na české poměry ojedinělé. Shrnuje dle vlastních slov autora jeho „takřka dvacetileté potýkání“ s Aristotelovou Politikou, jež se díky nakladatelství Oikúmené proměnilo do úctyhodného svazku čítajícího přes šest set stran ...
  Štěpán Smolen SEHNSUCHT Úvod k romantické touze Praha (Oikúmené) 2017, 175 str. Úvodní světlice Smolenovy romantické protiofenzivy ozařuje soumračný terén podivné války: „Spotřební éře, v níž je vše snadno k dispozici a která již odvykla myšlence na nedosažitelno, je sama idea touhy po předmětu, jejž nelze vlastnit – nebo ...
Zpoždění, s nímž vychází tento třetí svazek, je způsobeno především zdravotními důvody: již nějakou dobu se stále zhoršuje můj zrak a kvůli nezdolnému zánětu kloubů píši jen s obtížemi. A tak jsem nucen uzavřít poslední část Dějin náboženského myšlení za pomoci několika kolegů z řad svých bývalých žáků. Jak ...
Tato studie nazvaná Dějiny, dějepis, filosofie dějin vznikla jako vedlejší produkt při mé práci na jiném příspěvku, který pracovně nazývám „Křesťanská orthodoxie a její filosofické předpoklady“. Pro křesťanskou orthodoxii[ 1 ] je charakteristické, že uznává za pravdivá určitá tvrzení o minulých událostech, o nichž načerpala poučení z pramenů, především ...
Celkem stránek: