Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Ondřej Koupil
Hieronymovi o edici listů (epistula I) Jeroným. Výbor z dopisů. Přel. Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH, 2006 [= Knihovna raně křesťanské tradice 6]). Píšeš, milý Hieronyme, že opisy listů, kterés posílal svým přátelům, následovníkům, žákyním a dalším tazatelům, jsi uložil do pevné schrány a předal otrokům, kteří se zabývají přepisováním textů, aby pořídili kopie, ...