Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Jan Patočka
Boženě Komárkové k 50. narozeninám I Při všech hlubokých rozdílech, které oddělují filosofické přemítání dneška od filosofie 19. věku, je zde řada spojujících článků. Mezi ně náleží povědomí, že skončilo metafyzické období filosofie. Žijeme na konci velkého období, nebo dokonce snad po jeho skončení. Vzduch, mluveno s velkým seismografistou katastrof, ...
Pohyb a proces jsou filosofická témata základního významu. Ve starověku tato teze – filosofická závažnost pohybu – byla čímsi obecně přijímaným. Moderní epocha přiřkla pohyb odborným vědám. Zůstala však nevyřešená otázka jednoty pohybu a procesu v jeho různých formách. Patří k předním rysům a zásluhám filosofie dialektického materialismu, že ...