Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
1 Sebe neznáme, my poznávající, sami sobějsme neznámí: a má to svůj důvod. Nikdy jsme sami sebe nehledali, – jak bychom se tedy mohli jednoho dne nalézt? Právem bylo řečeno: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce“;[ 1 ] náš poklad je tam, kde stojí úly našeho ...
V době od 12.8 do 27.8. nebude probíhat prodej v kanceláři, objednávky z eshopu budou vyřizovány až po tomto termínu.  
Druhý vatikánský ekumenický koncil (1962–1965) nepochybně představuje nejvýznamnější církevní událost našeho století. Jeho Constitutiones, Decreta a Declarationes znamenají konec jedné epochy a výchozí bod nového způsobu sebechápání církve, ať už ve směru ad intra (církev viděná sama o sobě, ve svém základním the­o­logickém ustrojení) či ad extra (viděná ve ...
Přehledová studie Zabývat se recepcí Hegela ve Francii jistě neznamená zkoumat pouze jednu z kapitol francouzského myšlení. Jak poznamenává Andrea Bellantone, autor dvousvazkové studie věnované příslušnému tématu, recepce hegelianismu sehrála důležitou roli při přechodu od moderní k současné francouzské filosofii – a to především pokud jde o pojem subjektivity, ...
Obsah Úvod EXPOZICE OTÁZKY PO SMYSLU BYTÍ Kapitola první NUTNOST, STRUKTURA A PŘEDNOST OTÁZKY PO BYTÍ § 1. Nutnost výslovného obnovení otázky po bytí . . . 17 § 2. Formální struktura otázky po bytí . . . 20 § 3. Ontologická přednost otázky po bytí . . . 24 § ...
I Do toho, co je to myšlení, pronikneme, když budeme sami myslet. Aby se takový pokus zdařil, musíme být připraveni se myšlení učit. Jakmile jsme se do takového učení pustili, už jsme také připustili, že jsme dosud myslet neuměli. Ale člověkem se přece nazývá „ten, kdo myslet umí“ – ...
1 Mikrosnění Únavu během dne necítí, ale najednou si uvědomí, že se probouzí, dokonce si někdy pamatuje, že se mu zdál sen. Lékařská zpráva mého neurologa A možná že je ještě krásnější, když přistaneme v procitnutí prudkým nárazem … když myšlenky našeho spánku, nad nimiž se zavře závěs zapomnění, ...
1 Chůze lesem – není to idyla, co se skrývá za tímto názvem. Čtenář se spíše musí odhodlat k povážlivému výletu, který jej odvede nejen mimo prošlapané stezky, ale i za hranice uvažování. Jde o klíčovou otázku naší doby, tedy o otázku, jež s sebou v každém případě přináší ...
Předmluva k prvnímu vydání (1790) Schopnost poznání z principů a priori můžeme nazvat čistým rozumem a zkoumání možnosti a hranic čistého rozumu vůbec kritikou čistého rozumu, ačkoli touto schopností míníme jen rozum v jeho teoretickém používání, jak tomu také bylo v první práci pod uvedeným názvem, aniž ještě chceme ...
I. Mizející svět? Od antiky mají filosofové za to, že údiv je počátkem filosofie. Podivují se nad tím, že je spíše něco než nic. Toto počáteční naladění chci v následujícím pojednání chápat jako údiv nad existencí světa a zasadím jej do kontextu filosofie po Kantově „kopernikánské revoluci“. Po tomto ...
Celkem stránek: