Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Dějiny středověké filosofie se obvykle píší z hlediska západního křesťanství. Tento přístup má své důsledky. Stanovuje předmět zkoumání i příslušné problémy a oblasti, třídí, rozděluje, proškrtává a člení podle svých perspektiv, zájmů a tradic, vrhá to či ono v zapomnění, vtiskuje výsledkům své zaměření a své předpisy a také ...
Tato kniha tvrdí, že duch i hmota jsou reality, a na jasném příkladu paměti se snaží určit, jaký je mezi nimi vztah. Je to tedy zřetelně dualistická kniha. Na druhé straně však svým pojetím ducha a těla chce výrazně zmírnit, ne-li naprosto odstranit, teoretické obtíže, které s sebou bezprostředním ...
Dvě světové války během jedné generace, které od sebe dělil nepřetržitý sled místních válek a revolucí a po nichž nenásledovaly ani mírová smlouva pro poraženého ani oddech pro vítěze, skončily předjímáním třetí světové války mezi dvěma zbylými světovými mocnostmi. Tento moment předjímání je jako ticho, které nastává poté, co ...
V reklamním charakteru kultury zaniká její odlišení od praktického života. Estetické zdání se stává pozlátkem, které reklama přenáší na zboží, jež toto zdání absorbuje; avšak onen moment samostatnosti, který filosofie pojímá právě jako estetické zdání, se ztrácí. Hranice vůči empirické realitě se všude stírají. Důkladná přípravná práce byla k ...
  Dialektika osvícenství vyšla roku 1947 v amsterdamském nakladatelství Querido. Tato kniha, která se nejprve šířila pomalu, je již delší čas rozebrána. K tomu, abychom ji nyní po více než dvaceti letech vydali znovu, nás ani tak nevedlo časté naléhání, jako spíše přesvědčení, že nemálo jejích myšlenek je ještě ...
Tyto úvahy byly vyprovokovány událostmi a diskusemi několika posledních let, vnímanými v kontextu 20. století – století, které se, jak předpokládal Lenin, nepochybně stalo stoletím válek a revolucí, a tedy stoletím násilí, jež se dnes považuje za jejich společného jmenovatele. V současnosti však existuje ještě jiný faktor, který je ...
Aristotelova Poetika, její východiska, význam, osudy a dějinné působení Mimořádně bohatý odkaz, který zanechalo antické Řecko dalšímu vývoji světové kultury, je ze své velké části projevem dvou charakteristických tužeb řeckého ducha: touhy po rozumovém poznání skutečnosti a touhy po kráse. Jejich společným hlubším zdrojem byla bytostná řecká touha po ...
Podobně jako zakládání nových řádů v 11. století byl i zrod Cîteaux výsledkem hledání nových forem asketického způsobu života a snahou po obnovení původní benediktinské řehole.[ 1 ] Oslnivý úspěch prvních generací cisterciáckých hlasatelů asketických ideálů, kteří se příkře vyslovili proti bohatství, majetku a nákladně konstruovaným klášterům, vyvolal v ...
O přijímaných představách ohledně rozsahu politické moci[ 1 ] 1. Cíl tohoto díla Po vydání Společenské smlouvy[ 2 ] a Ducha zákonů[ 3 ] se výzkumy týkající se ústavního uspořádání jednotlivých zřízení zprvu staly přednostním zájmem úvah našich spisovatelů, nyní však upadly do hluboké nemilosti. Nechci zde nikterak zkoumat, ...
SAPIENTISSIMIS CLARISSIMISQUE VIRIS SACRÆ FACULTATIS THEOLOGIÆ PARISIENSIS DECANO & DOCTORIBUS RENATUS DES CARTES S. D. Tam justa causa me impellit ad hoc scriptum vobis offerendum, & tam justam etiam vos habituros esse confido ad ejus deffensionem suscipiendam, postquam instituti mei rationem intelligetis, ut nullâ re melius illud hîc possim ...
Celkem stránek: