Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Dějiny středověké filosofie se obvykle píší z hlediska západního křesťanství. Tento přístup má své důsledky. Stanovuje předmět zkoumání i příslušné problémy a oblasti, třídí, rozděluje, proškrtává a člení podle svých perspektiv, zájmů a tradic, vrhá to či ono v zapomnění, vtiskuje výsledkům své zaměření a své předpisy a také ...
  Mému veleváženému příteli, panu Francisi Godolphinovi z Godolphinu Vážený pane, když Váš ctihodný bratr, PAN SIDNEY GODOLPHIN, ještě žil, ráčil mít uznání pro mou práci a i jinak, jak víte, si mne opakovaně zavázal opravdovými doklady svého dobrého mínění o mně, které byly významné samy o sobě a ...
Kdybych se nebál, že budu působit příliš neskromně, dal bych této knize ještě druhý podtitul: Úvod do filosofie dějin. Takový je totiž v podstatě smysl tohoto eseje, jen s tím rozdílem, že neprovádí spekulativní analýzu historického dění, ale zkoumá místo toho základní koncepce archaických společností, které sice znaly určitou ...
Kázání, nebo filosofické pojednání? Modlitba Otče náš, kterou předal učedníkům sám Ježíš a která tvoří jádro křesťanské zvěsti, je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských modliteb. Písmo nám předkládá dvě poněkud odlišné verze, a to Matoušovu (6,9–13), která je zasazena do Ježíšova horského kázání a obsahuje sedm proseb, a ...
S velikou radostí předkládáme text čtyř přednášek, které na Filosofickém institutu lovaňské university přednesl Hans-Georg Gadamer, profesor university v Heidelbergu, když v roce 1958 spolu se svým kolegou Maxem Müllerem z Freiburgu přednášel na „katedře kardinála Merciera“. Gadamer tu pojednává o tématu, které od dob Hegelových až po první ...
Tato kniha tvrdí, že duch i hmota jsou reality, a na jasném příkladu paměti se snaží určit, jaký je mezi nimi vztah. Je to tedy zřetelně dualistická kniha. Na druhé straně však svým pojetím ducha a těla chce výrazně zmírnit, ne-li naprosto odstranit, teoretické obtíže, které s sebou bezprostředním ...
Dvě světové války během jedné generace, které od sebe dělil nepřetržitý sled místních válek a revolucí a po nichž nenásledovaly ani mírová smlouva pro poraženého ani oddech pro vítěze, skončily předjímáním třetí světové války mezi dvěma zbylými světovými mocnostmi. Tento moment předjímání je jako ticho, které nastává poté, co ...
V reklamním charakteru kultury zaniká její odlišení od praktického života. Estetické zdání se stává pozlátkem, které reklama přenáší na zboží, jež toto zdání absorbuje; avšak onen moment samostatnosti, který filosofie pojímá právě jako estetické zdání, se ztrácí. Hranice vůči empirické realitě se všude stírají. Důkladná přípravná práce byla k ...
  Dialektika osvícenství vyšla roku 1947 v amsterdamském nakladatelství Querido. Tato kniha, která se nejprve šířila pomalu, je již delší čas rozebrána. K tomu, abychom ji nyní po více než dvaceti letech vydali znovu, nás ani tak nevedlo časté naléhání, jako spíše přesvědčení, že nemálo jejích myšlenek je ještě ...
Tyto úvahy byly vyprovokovány událostmi a diskusemi několika posledních let, vnímanými v kontextu 20. století – století, které se, jak předpokládal Lenin, nepochybně stalo stoletím válek a revolucí, a tedy stoletím násilí, jež se dnes považuje za jejich společného jmenovatele. V současnosti však existuje ještě jiný faktor, který je ...
Celkem stránek: