Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Rozumnost podle
Aristotela
∙ OIKOYMENH ∙

V této knize, díky níž má český čtenář poprvé možnost seznámit se s jeho dílem, se autor zabývá Aristotelovým pojmem rozumnosti (fronésis). Představuje ji jako ctnost přiměřeného lidského jednání odehrávajícího se ve světě, z něhož mizí stopy transcendentních norem, a ukazuje, že kořeny takového pojetí rozumnosti je třeba hledat nikoli u jeho filosofických předchůdců, zejména u Platóna, nýbrž v lidové moudrosti zachycené starými řeckými básníky. Kniha je doplněna dodatky o Aristotelově pojetí přátelství a o pojmu rozumnosti u stoiků a Kanta. Přeložil Cyril Říha.

OBSAH

Předmluva 7
Poznámka ke třetímu vydání 12

První část: Problém
§ 1. Texty 15
§ 2. Teze Wernera Jaegera 18
§ 3. Kritika Jaegerovy teze 23

Druhá část: Interpretace
I. Rozumný člověk
§ 4. Definice a existence rozumného člověka 43
§ 5. Norma 52
§ 6. Typ 64

II. Kosmologie rozumnosti
§ 7. Nahodilost 78
§ 8. Příhodný čas (kairos) 113

III. Antropologie rozumnosti
§ 9. Zvažování (búleusis) 125
§ 10. Volba (proairesis) 139
§ 11. Rozumnost a úsudek (gnómé) 167

Třetí část a závěr: Zdroj v tragédii 179

Dodatky
I. O přátelství u Aristotela 209
II. “Fronésis” u stoiků 215
III. Rozumnost u Kanta 218

Seznam zkratek 253
Bibliografie 259


Errata
počet stran: 268
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2003

formát knihy:

 Tištěná  260 Kč  289 Kč

ISBN: 80-7298-075-0

Lidé také kupují