Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Hmota a paměť
∙ OIKOYMENH ∙

Bergson v této své práci rozpracoval originální koncepci vnímání. Vychází z rozlišení vnímání jakožto sounáležení člověka s hmotou a pamětí, díky níž se vnímání stává rozpoznáváním a přestává být pouze působením jedné části hmoty na jinou. Na základě rozlišení vnímání a paměti Bergson buduje svou verzi dualismu, v níž odlišnost těla a ducha není odlišností prostorovou, nýbrž časovou. Kniha měla nezanedbatelný vliv na celou řadu dalších francouzských filosofů (Merleau-Ponty, Hyppolite, Deleuze aj.)


Errata
počet stran: 192
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2003
překlad: Alan Beguivin

formát knihy:

 Tištěná  241 Kč  268 Kč

ISBN: 80-7298-065-3
UKÁZKA  Hmota a paměť

Předmluva k sedmému vydání[ 1 ]

Tato kniha tvrdí, že duch i hmota jsou reality, a na jasném příkladu paměti se snaží určit, jaký je mezi nimi vztah. Je to tedy zřetelně dualistická kniha. Na druhé straně však svým pojetím ducha a těla chce výrazně zmírnit, ne-li naprosto odstranit, teoretické obtíže, které s sebou bezprostředním vědomím našeptávaný a obecně přijímaný dualismus vždy přinášel a kvůli nimž jej filosofové nemají příliš v úctě.

Tyto obtíže vycházejí z velké části z našeho střídavě realistického a idealistického pojetí hmoty. Předmětem naší první kapitoly bude ukázat, že idealismus i realismus jsou dvě stejně přehnané teze, že je chybné hmotu omezovat na představu, kterou o ní máme, stejně jako je chybné pokládat ji za věc, která by v nás představy vyvolávala, ale zároveň by se svou podstatou od nich lišila. Hmota je pro nás souborem „obrazů“. „Obrazy“ rozumíme určitou formu existence, která ...více

Lidé také kupují