Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Apologie

pro opata Viléma
∙ OIKOYMENH ∙

Apologie patří mezi Bernardovy spisy, v nichž řeší otázky související s mnišstvím v užším slova smyslu. Základním námětem traktátu je polemika mezi tradičním pojetím mnišství a novými reformními směry. Podnětem k jejímu sepsání byly rozdíly mezi clunyjskými a cisterciáckými mnichy jak v pojímání obecných řeholních principů, tak konkrétní aplikace řeholních pravidel na každodenní život klášterních komunit. Přeložila Iva Adámková.


Errata
počet stran: 177
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  205 Kč  228 Kč

ISBN: 978–80–7298–246–2
UKÁZKA  Apologie pro opata Viléma

Polemika mezi cisterciáckým a clunyjským mnišstvím a spis Apologia Bernarda z Clairvaux

Podobně jako zakládání nových řádů v 11. století byl i zrod Cîteaux výsledkem hledání nových forem asketického způsobu života a snahou po obnovení původní benediktinské řehole.[ 1 ] Oslnivý úspěch prvních generací cisterciáckých hlasatelů asketických ideálů, kteří se příkře vyslovili proti bohatství, majetku a nákladně konstruovaným klášterům, vyvolal v benediktinském táboře pocit ohrožení. Cisterciáci se navíc hlásili k obnovení přísné benediktinské observance a návratu ke kořenům prvotního monasticismu, čímž takříkajíc zpochybnili zvyklosti u clunyjských mnichů a v tradičním benediktinském táboře. Bílí mniši se přiklonili rovněž k fyzické práci, kterou řehole předepisovala, a vyslovili se pro život v odříkání a tvrdou askezi, jež se promítla do všech oblastí jejich řádového života. Vzájemnou nevraživost, jež se z těchto rozporů zrodila, přiživovali i přeběhlíci mezi oběma řády, kteří z této situace se škodolibým nadšením vytloukali kapitál.[ ...více

Lidé také kupují