Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Židovská modlitba

K počátkům křesťanské liturgie
∙ OIKOYMENH ∙

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

Přeložil Daniel Korte. Nové, opravené vydání, 2018. V prodeji též jako E-book.


Errata
počet stran: 262
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018
překlad: Daniel Korte
jazyk originálu: it
název originálu: La preghiera di Israèle

formát knihy:

 Tištěná  8.26€  9.19€

ISBN: 978-80-7298-245-5

 PDF  5.85€

ISBN: 978-80-7298-347-6
UKÁZKA  Židovská modlitba

Úvod: Znovuobjevení judaismu

Druhý vatikánský ekumenický koncil (1962–1965) nepochybně představuje nejvýznamnější církevní událost našeho století. Jeho Constitutiones, Decreta a Declarationes znamenají konec jedné epochy a výchozí bod nového způsobu sebechápání církve, ať už ve směru ad intra (církev viděná sama o sobě, ve svém základním the­o­logickém ustrojení) či ad extra (viděná ve vztahu ke světu v širo­kém slova smyslu).

Tento proces obnoveného sebechápání byl umožněn především biblickým, liturgickým a theologickým hnutím, jehož závěry byly přijaty a nalezly své místo ve třech hlavních koncilních konstitucích: O litur­gii, O církvi a O zjevení.

Avšak každá obnova může nastat pouze prostřednictvím znovuobjevení kořenů a oné duchovní, kulturní a historické půdy, v níž se podle logiky diferenciace a individualizace tyto kořeny prodraly na světlo. To platí i pro církev: ježto se zrodila z judaismu a žila uvnitř judaismu po několik desetiletí, i když tento vztah byl dialektický a někdy i konfliktní, pouze ve ...více

Lidé také kupují