Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
∙ OIKOYMENH ∙

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia z Kaisareie. Ariánský spor, jenž se týkal definice vztahu původu Božích hypostazí Otce a Syna a způsobu vyjádření plného božství Krista, Božího Syna, vznikl jako teologická kontroverze uvnitř církve v egyptské Alexandrii, brzy se však rozrostl ve spor zaměstnávající řadu významných osobností všeobecné církve zejména ve východních oblastech římské říše a posléze se stal důležitým impulsem ke svolání prvního všeobecného sněmu do Nikaie. Kniha odhaluje nejen nejednotu v terminologii i značné rozdíly v náhledech na tuto podstatnou teologickou otázku mezi jednotlivými představiteli tehdejší církve, ale na pozadí dochovaných pramenů umožňuje také vhled do nastavení vztahů mezi kněžími a biskupem v alexandrijské diecézi na začátku 4. století a do povahy vztahů mezi biskupy ve východořímských diecézích.


Errata
počet stran: 347
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2019
překlad: Pavel Dudzik
jazyk originálu: cz + gr

formát knihy:

 Tištěná  11.59€  12.89€

ISBN: 978-80-7298-370-4
UKÁZKA  Počátky ariánského sporu

Předmluva

Předkládaná publikace má za cíl zpřístupnit českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu. Vychází z mé disertační práce věnované rozboru dochovaných textů Areia z Alexandrie a jeho zastánců, jejíž záběr jsem pro knižní vydání rozšířil o představení nauky a textů biskupa Alexandra z Alexandrie, prvního odpůrce ariánů. Kromě samotných textů a překladů prvních pramenů k arianismu kniha obsahuje stručné uvedení do teologického a historického pozadí sporu a rozbory jednotlivých pramenů. Záměrem bylo nejen publikovat prameny k danému tématu, ale také k těmto různorodým a často obtížně interpretovatelným teologickým výkladům a výpovědím poskytnout informace o způsobu dochování a upozornit na jejich obsahová i formulační specifika, stejně jako na vztahy a souvislosti mezi jednotlivými prameny. Při přípravě knihy jsem pramenný materiál k tématu několikrát restrukturoval ve snaze uspořádat jej pro čtenáře co možná nejpřehlednějším způsobem. Redakci OIKOYMENH děkuji za podnětné návrhy a připomínky, jež přispěly k výsledné struktuře knihy.

...více

Lidé také kupují