Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
DĚJINY NÁBOŽENSKÉHO MYŠLENÍ
Svazek I
Od doby kamenné

po eleusinská mystéria
∙ OIKOYMENH ∙

Sv 1: První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše, až po rané fáze velkých světových náboženství na území Indie, Izraele a Řecka. Přeložili K. Dejmalová, F. Karfík, M. Lyčka, J. Našinec a B. Patočková.

Čtvrté, opravené vydání, Praha 2019.


Errata
počet stran: 549
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2019
překlad: Kateřina Dejmalová, Filip Karfík, Milan Lyčka, Jiří Našinec, Barbora Patočková

formát knihy:

 Tištěná  19.59€  21.78€

ISBN: 978-80-7298-361-2
UKÁZKA  Dějiny náboženského myšlení I

Předmluva

Pro historika náboženství je důležitý každý projev posvátného: každý rituál, každý mýtus, každá víra či podoba božství odráží zkušenost s posvátným, a nese s sebou tudíž nutně pojmy bytí, významu a pravdy. Jak už jsem poznamenal při jiné příležitosti, „je těžké si představit, jak by lidský duch mohl fungovat bez přesvědčení, že ve světě existuje cosi neomezitelně reálného, a nelze si představit, že by se mohlo zrodit vědomí, aniž bychom sklonům a zkušenostem člověka udělili nějaký význam. Vědomí určitého reálného a smysluplného světa je úzce spjato s objevem posvátného. Ve zkušenosti posvátného uchopil lidský duch rozdíl mezi tím, co se jeví jako skutečné, mocné, bohaté a smysluplné, a tím, co tyto vlastnosti postrádá, totiž chaotickou a nebezpečnou záplavou věcí, které se objevují a mizí nahodile a beze smyslu“ ( La Nostalgie des Origines, str. 7 n.). „Posvátné“ je zkrátka prvek ve struktuře vědomí, a nikoli stadium ...více

Lidé také kupují