Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Problém dějinného

vědomí
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým a Diltheyovým dílem. Zvláštní důraz klade na Heideggerovu hermeneutiku fakticity. Na pozadí této skici rozvíjí vlastní koncepci hermeneutiky, a přednášky proslovené francouzskému publiku krátce po sepsání knihy Pravda a metoda tak čtenáři nabízejí výstižný úvod do Gadamerova hlavního díla.

 

Překlad pochází z francouzského originálu Le problème de la conscience historique. Přeložené přednášky vyšly poprvé česky v roce 1994 v nakladatelství Filosofia.


Errata
počet stran: 99
vazba: brožovaná
formát: 110x150
rok vydání: 2019
jazyk originálu: fr
název originálu: Le problème de la conscience historique

formát knihy:

 Tištěná  133 Kč  148 Kč

ISBN: 978-80-7298-359-9
UKÁZKA  Problém dějinného vědomí

Předmluva

S velikou radostí předkládáme text čtyř přednášek, které na Filosofickém institutu lovaňské university přednesl Hans-Georg Gadamer, profesor university v Heidelbergu, když v roce 1958 spolu se svým kolegou Maxem Müllerem z Freiburgu přednášel na „katedře kardinála Merciera“. Gadamer tu pojednává o tématu, které od dob Hegelových až po první díla Heideggerova stále zaměstnávalo filosofické myšlení u našich sousedů za Rýnem, a přitom u nás nikdy nezapustilo hlubší kořeny. Je to obtížné téma a nesnadný problém vztahů mezi dějinným vědomím, věděním a reflexí na jedné straně, a historickou skutečností samou, jež není jen jeho předmětem, nýbrž také základem a založením, na straně druhé. Tato poslední skutečnost dokonce ohrožuje samu možnost objektivního vědění o této historii.

Přednášky profesora Gadamera jsou vynikajícím uvedením do této problematiky a jejích filosofických perspektiv. Jsou ale ještě něco víc. Od jisté doby jako by se totiž sami němečtí filosofové rozhodli nelámat si dále hlavu s ...více