Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Leviathan
∙ OIKOYMENH ∙

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na jakých základech spočívá politická moc. Dílo vrcholí polemikou s kardinálem Bellarminem o vztahu světské a duchovní moci. Přeložil K. Berka. Z pozůstalosti k vydání připravili J. Chotaš, Z. Masopust a M. Barabas.

Thomas Hobbes (1588–1679) vstoupil po absolvování university v Oxfordu do služeb šlechtické rodiny Cavendishů (hrabat z Devonshiru), kde působil jako domácí učitel a tajemník. Vztah ke šlechtické rodině měl pro jeho život osudový význam: zjednal mu přístup do intelektuálních a politických kruhů jak v Anglii, tak v kontinentální Evropě, ale také zapříčinil, že se politicky angažoval ve prospěch roajalistické strany v předvečer občanské války v Anglii, v důsledku čehož musel ze země uprchnout. Jedenáct let pak žil v pařížském exilu. Po publikaci Leviathana se však s roajalistickým exilem rozešel a vrátil se do Anglie pod ochranu Cromwella. Poté co v Anglii došlo k restauraci monarchie, přiznal mu král doživotní penzi, ale později mu zakázal publikovat. Hobbesovo stěžejní dílo, Leviathan (1651, latinsky 1668), je významné ve třech ohledech. Za prvé pro svůj metodický ideál: politická filosofie by se měla rozejít s aristotelismem a napodobit novověkou přírodovědu. Lidskou společnost je třeba zkoumat stejným způsobem, jako Galilei zkoumal přírodu. Za druhé svým obsahem: Leviathan je základním dílem moderní politické filosofie. Hobbesův příspěvek k politické antropologii, k teorii politického závazku, k teorii přirozených práv, k teorii společenské smlouvy a ke vztahu světské a duchovní moci je dodnes nepřehlédnutelný, jak se o tom můžeme přesvědčit v dílech I. Kanta, M. Oakeshotta, H. Arendtové, C. Schmitta či L. Strausse. Za třetí je Leviathan průkopnickým dílem na poli anglické filosofické terminologie. Hobbes díky své filologické erudici přispěl k ustavení angličtiny jako filosofického jazyka. Předložený svazek je po sedmdesáti letech zcela novým překladem Hobbesova hlavního díla do češtiny a vůbec poprvé obsahuje kompletní překlad anglického vydání z roku 1651.

K nejdůležitějším Hobbesovým dílům patří z filosofie: Třetí sada námitek k Descartovým Meditacím o první filosofii (1641), De corpore (1655, anglicky 1656), De homine (1658); z politické filosofie: The Elements of Law (1640), De cive (1642, anglicky 1651), Leviathan (1651, latinsky 1668 Amsterdam); z historie: Behemoth (kolem 1668, publikováno posmrtně), z teorie práva: A Dialogue Between a Philosopher And a Student of The Common-Laws of England (kolem 1670, publikováno posmrtně); z filologie: překlad Thúkydidových Dějin peloponnéské války (1629, vydáván a používán dodnes), anglický překlad Homérovy Illiady a Odysseie (1675-1676).

 

Dotisk prvního vydání z roku 2009, Praha 2015


Errata
počet stran: 516
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2010

formát knihy:

 Tištěná  538 Kč  598 Kč

ISBN: 978-80-7298-106-9
UKÁZKA  Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického

 

Mému veleváženému příteli, panu Francisi Godolphinovi z Godolphinu

Vážený pane,

když Váš ctihodný bratr, PAN SIDNEY GODOLPHIN, ještě žil, ráčil mít uznání pro mou práci a i jinak, jak víte, si mne opakovaně zavázal opravdovými doklady svého dobrého mínění o mně, které byly významné samy o sobě a ještě významnější vzhledem k ctihodnosti jeho osoby. Není totiž ctnosti, která činí člověka schopným služby ať již Bohu nebo své zemi či politické společnosti[ 1 ] nebo osobnímu přátelství, která by se v jeho chování neprojevovala, a to nikoli jako něco nabyté pod tlakem nezbytnosti či při vhodné příležitosti předstírané, nýbrž jako cosi jemu vlastní a vyzařující z jeho šlechetné povahy. Proto v úctě a vděku k němu a v oddanosti k Vám pokorně Vám věnuji tuto svou rozpravu o státě. Nevím, jak ji přijme svět ani jaké světlo vrhne na ty, o nichž se bude mít za ...více

Lidé také kupují