rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata pokyny

Trojan, Jakub S.

  And the Nightingales Sing
And the Nightingales Sing

Anglické vydání souboru článků, úvah, vzpomínek a rozhovorů z přelomu 70. a 80. let.

70Kč 63Kč
  Etické vztahy v ekonomice
Etické vztahy v ekonomice

V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se uplatňují především instituční vztahy. Ty představují specifický typ mezilidských vztahů, včetně mravních problémů, jež se v nich objevují. Jimi se na rozdíl od individuální či personální oblasti zabývá právě sociální etika. Autor ukazuje, že svět ekonomických

278Kč
  Idea lidských práv v české duchovní tradici
Idea lidských práv v české duchovní tradici

Sonda do české duchovní tradice od předhusitské éry do konce 18. století. Autor analýzou textů a duchovních proudů sleduje první impulsy a podněty k problematice lidských práv.

238Kč
  Ježíšův příběh - výzva pro nás
Ježíšův příběh - výzva pro nás

Autor několika knih, které vyšly v nakladatelství OIKOYMENH, se rozhodl přiblížit Ježíšův příběh v perspektivě, která je v napětí s tím, jak se obvykle Ježíšův příběh prezentuje. Chce mu porozumět jako výzvě, dotýkající se našich životů v jejich každodennosti. Co znamená Ježíšův příběh pro mne, pro mé vztahy k druhým lidem, pro mé úkoly na

 
  Ježíšův příběh - výzva pro nás [e-kniha]
Ježíšův příběh - výzva pro nás [e-kniha]

Autor několika knih, které vyšly v nakladatelství OIKOYMENH, se rozhodl přiblížit Ježíšův příběh v perspektivě, která je v napětí s tím, jak se obvykle Ježíšův příběh prezentuje. Chce mu porozumět jako výzvě, dotýkající se našich životů v jejich každodennosti. Co znamená Ježíšův příběh pro mne, pro mé vztahy k druhým lidem, pro mé úkoly na

98Kč
  Kontrasty a alternativy
Kontrasty a alternativy

V knize Kontrasty a alternativy předkládá autor výklad několika biblických textů, které jsou na první čtení protikladné, vzájemně se téměř vylučující, anebo nabízející alternativní možnosti. Látka je zpracována v dotyku se společenskými otázkami, jejich filosofickými předpoklady; poskytuje četné podněty pro orientaci v základních otázkách dnešní

228Kč 205Kč
  Moc v dějinách
Moc v dějinách

Zamyšlení nad krizí naší doby.

148Kč 133Kč
  Moc víry a víra v moc
Moc víry a víra v moc

Studie o fenoménu moci, reedice samizdatového vydání.

48Kč 43Kč
aktuality
E-SHOP FLÚ AV

Byl otevřen prodejní portál FLÚ AV, kde si můžete objednat knihy, které vycházejí ve spolupráci OIKOYMENH a FLÚ. Při příležitosti jeho spuštění nabízíme celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2019 OIKOYMENH 2019, © web design PureHTML