Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
UKÁZKA  Poznáním osvobozovat budoucí

Tato kniha systematicky vykládá Benjaminovo pojetí pravdy. Za účelem vytvoření plastického obrazu postupuje chronologicky, nikoli však proto, aby rekonstruovala vývoj Benjaminovy koncepce. Jde spíše o identifikaci různých dimenzí a kontextů, které je třeba zohlednit, máme-li získat komplexní představu.

Soustředění pozornosti na pojetí pravdy vychází z přesvědčení, že jeho výkladem lze Benjaminovo myšlení uchopit celistvým způsobem. Ačkoli existuje řada kvalitních monografií o Benjaminovi, chybí studie, jejímž těžištěm by byla jeho teorie pravdy. Přesněji řečeno, neexistuje monografie, v níž by teorie pravdy byla explicitním svorníkem a jádrem výkladu. Tento fakt je do jisté míry překvapivý. Je totiž patrné, že v mnohých Benjaminových statích, jejichž zásadní význam je obecně uznáván, je klíčovým problémem právě pravda: otázka jejího poznání, zpřítomnění, resp. samé možnosti (a nemožnosti) pravdy. Platí to zejména pro dva texty, které tvoří osu prvních dvou třetin této knihy, pro stať O jazyce vůbec a o jazyce lidském z roku 1916 a ...více

UKÁZKA  Rukopisy od Mrtvého moře

Rukopisy nalezené na různých místech nedaleko od Mrtvého moře se již od svého nálezu před více než půlstoletím právem považují za velmi významný objev. Věnovala se jim a stále se věnuje náležitá péče odborníků, která ústí ve stovky publikací a desítky překladů do mnoha jazyků. Odborný bilingvální překlad do češtiny však dosud chyběl. Tento výběr textů nazvaný „Rukopisy od Mrtvého moře“ (dále jen RMM) takovýto překlad předkládá. Českým čtenářům se tak poprvé systematicky zpřístupňují dva tisíce let staré rukopisy vytvořené židovským (nejpravděpodobněji) esejským společenstvím, které jsou označovány také jako „Kumránské rukopisy“ dle místa svého nálezu v jeskyních v Kumránu – oblasti na západním pobřeží Mrtvého moře, přibližně 10 km jihozápadně od ústí řeky Jordán.

Hlavním překladatelem tohoto výběru textů RMM je prof. Stanislav Segert (1921–2005) a tato publikace nechť se stane po jeho nedávném zesnutí památníkem jeho dlouholeté práce na těchto svitcích, kterou začal již na začátku padesátých let ...více

UKÁZKA  My filologové

Stojím tu v Basileji odhodlán,
bohužel jsem tu však sám
a křičím „Homér! Homér!“ ze všech sil,
jen abych potíže si zavinil.
Z kostela když lidé domů jdou,
mě křiklouna když vidí, smíchy řvou.
Však tohle se mě víc už netkne:
teď publikum mám tuze pěkné,
jež samo trpělivě mlčí,
když homérský můj křik je mučí.
Já poděkovat bych si troufal,
neb to je víc, než v co jsem doufal.

1 Překlad cizojazyčných citátů, upozornění na paralely a rozvedení aluzí lze nalézt v Poznámkách na str. 119 nn. Nietzschův vlastní text žádné vysvětlivky neobsahuje.

 

O klasické filologii nepanuje v dnešní době žádné jednotné a jasně rozpoznatelné veřejné mínění. Lze to postřehnout jak v kruzích vzdělanců obecně, tak i mezi učedníky této vědy samé. Příčina spočívá v jejím roztříštěném charakteru, v nedostatku pojmové jednoty, v neústrojném seskupení nejrozličnějších ...více

UKÁZKA  Metodologie, sociologie a politika

(1904) 2

 

1 Kde se v I. oddílu následujícího výkladu výslovně hovoří jménem vydavatelů anebo kde se nastolují úkoly Archivu, tam se přirozeně nejedná o autorovy soukromé názory, neboť spoluvydavatelé příslušné výpovědi výslovně schválili. Za formu a obsah II. oddílu ovšem nese odpovědnost autor samotný.

Že se Archiv nikdy nevydá cestou mínění nějaké určité školy, to zaručuje okolnost, že nejen stanovisko jeho spolupracovníků, ale ani jeho vydavatelů není naprosto totožné, a to ani v metodickém ohledu. Na druhé straně byla samozřejmě předpokladem společného převzetí redakce shoda v určitých základních názorech. Tato shoda spočívá především v oceňování hodnoty teoretického poznání prostřednictvím „jednostranných“ hledisek, jakož i v požadavku vytváření ostrých pojmů a přísného oddělování zkušenostního vědění a hodnotícího soudu, jak je – přirozeně bez nároku, že by tím bylo požadováno něco „nového“ – zastáváno i zde.

Obšírný výklad (II. oddíl) a časté opakování téže myšlenky slouží výlučně tomu účelu, aby ...více

zobrazit vše: UKÁZKY | RECENZE

OIKOYMENH

Nakladatelství OIKOYMENH navazuje na odkaz samizdatové edice založené v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka, jejímž cílem bylo vydávat kritické stati a díla v linii nejlepších tradic evropské filosofie a theologie.

Postupem doby se nakladatelství zaměřilo rovněž na vydávání základních děl této tradice. Spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

V řadě Dějiny filosofie vycházejí vybrané monografie k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Nakladatelství vydává také řadu Dějin politického myšlení, Dějin náboženského myšlení, Knihovnu politického myšlení, Fontes Latini Bohemorum, Starověké písemnictví Levanty, Sebrané spisy Jana Patočky, edici Mathésis a řadu Filosofické interpretace.

Pokud váháte, zda si naši knihu koupíte u nás nebo jinde, uvažte, že nákupem v eshopu OIKOYMENH přímo podpoříte vydávání filosofické a theologické literatury v Čechách. Pokud se u nás zaregistrujete, získáte navíc:

  • newsletter se seznamem novinek z naší produkce, který si snadno omezíte výběrem klíčových slov podle svého výběru
  • možnost podílet se na naší činnosti zasíláním errat a komentářů