Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

 

Ivan M. Havel
ZÁPISKY
INTROSPEKTORA
Praha (Oikúmené) 2018, 112 str.


Kniha Ivana M. Havla je netradičním
počinem nakladatelství Oikúmené.
Od množství zde publikovaných překladů
a původních filosofických textů,
obvykle vycházejících z kontinentální
tradice, se tento svazek svou povahou
výrazně odlišuje: nabízí neobvyklé
čtení cíleně osobních analýz autorových
mikrosnů, k nimž je přistupováno
také z hledisek vlastních analytické
filosofii. I když Zápisky introspektora
navazují na předešlé Havlovy knihy
s podobným zaměřením, v této se autor
poprvé věnuje téměř výlučně metodologii
zkoumání a zaznamenávání
krátkých snových epizod a načrtává
proto-teorii jejich fungování.

Celý text recenze zde