Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

 

Jakub Jinek

OBEC A POLITIČNO
V ARISTOTELOVĚ
MYŠLENÍ


Praha (Oikúmené) 2017, 743 str.

Recenzovaná kniha je dílo ambiciózní
a na české poměry ojedinělé. Shrnuje
dle vlastních slov autora jeho „takřka
dvacetileté potýkání“ s Aristotelovou
Politikou, jež se díky nakladatelství
Oikúmené proměnilo do úctyhodného
svazku čítajícího přes šest set stran
vlastního textu doplněného o dalších
zhruba sto padesát stran glosáře,
jmenného i věcného rejstříku a indexu
komentovaných míst. Ke čtenáři se
tak dostává nejen fundovaný komentář
vybraných knih Aristotelovy Politiky
(I–III, VII–VIII), ale také původní
autorská interpretace jejích klíčových
témat v dobovém kontextu. Snaha
založit výklad pojetí obce a politična
u Aristotela na detailní četbě textu
vede autora k tomu, že se postupně
vyjadřuje téměř ke všem kapitolám
vybraných knih (s drobnými výjimkami,
viz např. str. 319–320).

Celý text recenze zde