Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Výbor z dopisů
∙ OIKOYMENH ∙

Dvanáct dopisů sv. Jeronýma, církevního autora žijícího ve 4. století, tvůrce latinského překladu bible. Výbor přináší listy věnované křesťanské asketice inspirované Origenovou theologií. Kniha vychází v dvojjazyčném latinsko-českém vydání. Překlad a úvodní studii pořídil J. Šubrt.


Errata
počet stran: 262
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2006
překlad: Jiří Šubrt
jazyk originálu: lat

formát knihy:

 Tištěná  9.59€  10.67€

ISBN: 80-7298-156-0
(rozebráno)

mám zájem o dotisk
RECENZE   Ondřej Koupil Jeroným Výbor z dopisů

Hieronymovi o edici listů (epistula I)
Jeroným. Výbor z dopisů. Přel. Jiří Šubrt. Praha: OIKOYMENH, 2006 [= Knihovna raně křesťanské tradice 6]).

Píšeš, milý Hieronyme, že opisy listů, kterés posílal svým přátelům, následovníkům, žákyním a dalším tazatelům, jsi uložil do pevné schrány a předal otrokům, kteří se zabývají přepisováním textů, aby pořídili kopie, jež jsem si od tebe vyžádal. Tento vzácný dar si nejenom uložím do polic s knihami, ale především ho zapíšu do katalogu knihovny svého srdce, protože ty listy diktoval jazyk tvůj – hbitého písaře rydlo (srov Ž 45,2).

Tak nějak by mohla začít recenze latinsko-českého výboru listů svatého Eusebia Hieronyma neboli Jeronýma (347–420), který pořídil historik římské literatury Jiří Šubrt z olomoucké univerzity. Byly by k tomu dva důvody: recenzent by se tak žánrově sblížil s recenzovaným textem a zároveň by tím, že napíše recenzi jako dopis, naznačil, že „dopis“ je u Hieronyma jako u jiných antických autorů žánr široký a pružný. O soukromou ...více

RECENZE   Lenka Svobodová Jeroným Výbor z dopisů

Jeroným: Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha, Oikúmené 2006 (Knihovna raně křesťanské tradice VI), 309 stran. ISBN: 80-7298-156-0

Jiří Šubrt zahájil před čtyřmi lety svým překladem tří legend svatého Jeronýma ediční řadu nakladatelství Oikúmené nazvanou Knihovna raně křesťanské tradice. Nyní předkládá v rámci téže řady (pod pořadovým číslem VI) překlad dvanácti listů stejného autora.

Výběr Jeronýmových dopisů nebyl náhodný; všechny spojuje téma, které naznačuje již název Šubrtovy výtečné úvodní studie: „Sponsae Christi: Jeroným a ideál panenství“ (str. 7–37). Z ní vyplývá, že Jeroným byl ve svých názorech na panenství a manželství ovlivněn Órigenovou teorií stvoření člověka, podle níž došlo k sexuální diferenciaci a vzniku pohlavní žádostivosti až po pádu prvních lidí. Vše spojené s lidskou sexualitou se tedy váže pouze na dobu trvání pozemského života, je něčím nadbytečným, protože po vzkříšení dojde k obnovení původního stavu bezpohlavnosti. Panenskou čistotu proto Jeroným kladl vysoko nad manželství, na nějž měl tak radikální názory, že vzbuzovaly ...více

UKÁZKA  Výbor z dopisů

Jeroným: Výbor z dopisů, přeložil Jiří Šubrt, Praha, Oikúmené 2006

Innocentiovi o sedmkrát stínané ženě[[1]]
(Dopis 1)

1. Často jsi mě žádal, drahý Innocentie, abych napsal o té zázračné události, jež se odehrála v naší době. Já jsem to však ve vší skromnosti odmítal, a jak jsem si teď ověřil, zcela oprávněně. Nevěřil jsem totiž, že je to v mých silách, ať už proto, že veškerý lidský jazyk nestačí na nebeskou chválu, nebo proto, že nečinnost, která ubíjí ducha, mě připravila i o ty nepatrné stylistické schopnosti, jež jsem měl dříve. Ty jsi však naopak tvrdil, že ve věcech Božích není třeba hledět na schopnosti, ale spíš na vnitřní odhodlání, a že tomu, kdo uvěřil ve Slovo, se nemůže nedostávat slov.

2. Co si tedy počít, když nejsem s to tento úkol splnit a zároveň nemám odvahu ho odmítnout? Cítím se jako nezkušený námořník, jenž dosud neřídil ani člun na klidném jezeře a jehož postavili na ...více

Lidé také kupují