Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Studie z patristiky

a scholastiky


I
∙ OIKOYMENH ∙

Interpretace textů Origena, Řehoře z Nazianzu, Augustina, Dionysia Areopagity, Hugona ze sv. Viktora.


Errata
počet stran: 176
formát: 130x202
rok vydání: 1997

formát knihy:

 PDF  20 Kč

ISBN: 978-80-7298-402-2
UKÁZKA  Studie z patristiky a scholastiky I.

Úvodem

Přednášky a stati shromážděné v tomto sborníku vznikly sice z roz­ličných podnětů a při různých příležitostech, ale mají přesto některé společné rysy. Nejenže se většina z nich soustředí ke dvěma základ­ním tématům, teologické hermeneutice a nauce o Trojici, ale mají i společný záměr: Pozvat čtenáře dosti zevrubnou interpretací vy­braných textů křesťanské tradice, aby jednak přihlédl blíže, z jak rozmanitých vláken je tato tradice tkána, jednak si uvědomil dosah některých teologických motivů - ať je to zkušenost „nekončící inter­pretace", radikální dějinnost lidského poznání, souvztažnost zvo­leného „modelu" a lidského sebeporozumění nebo symbol jako šifra bezprostřednosti - pro utváření evropského ducha a evropské kul­tury.

Přednášky „Celé pole plné rozmanitých bylin": Origenova bi­blická hermeneutika podle spisu Peri archón IV,1—3; Lidská mysl jako model Trojice podle Augustinova spisu De Trinitate IX, X a XV a Hierarchické universum Dionysia Areopagity tvořily součást před­náškového cyklu Z dějin středověkého myšlení, pořádaného Ústa­vem pro klasická studia ...více

Lidé také kupují