Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Duše a tělo

u Tertulliana
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Kniha je věnována Tertullianovi z Kartága (3. stol. po Kr.), jednomu z prvních latinsky píšících raně křesťanských autorů, a jeho názorům na lidskou duši, jež byly do značné míry ovlivněny stoicismem. První studie se zabývá Tertullianovým pojetím lidské duše jako těla svého druhu (corpus sui generis); druhá zkoumá jeho představy o původu a předávání této tělesné duše, jež je v posledku „odnoží“ (tradux) duše Adamovy, z rodičů na jejich potomky. Kniha je doplněna exkursem o traducianismu v rané církvi a českým překladem vybraných kapitol Tertullianova spisu De anima.


Errata
počet stran: 123
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  133 Kč  148 Kč

ISBN: 978-80-7298-346-9
UKÁZKA  Duše a tělo u Tertulliana

Úvod

Tertullianus z Kartága, který žil a tvořil na přelomu druhého a třetího století, bývá často označován za nejvýznamnějšího křesťanského autora latinského Západu před Augustinem, čemuž odpovídá i mezinárodní badatelský zájem. Navzdory této skutečnosti se s ním česká odborná veřejnost dosud mohla seznámit jen v omezené míře: pokud je mi známo, Tertullianovi byly prozatím věnovány jen dvě česky psané původní odborné monografie,[ 1 ] a rovněž existující české překlady jeho spisů pokrývají stále jen malou část jeho rozsáhlého literárního díla.[ 2 ] Důvodem je snad Tertullianův obtížný jazyk a hutný rétorický styl, jenž může sklouzávat až k nesrozumitelnosti, ale především mimořádně široký tematický záběr jeho díla, jenž od čtenářů vyžaduje nadstandardní zběhlost a orientaci v mnoha nejrůznějších disciplínách a oblastech, počínaje řecko-římskými reáliemi,1 literaturou a kulturou, přes filosofii a lékařství až po dobové dogmaticko-polemické spory formujícího se křesťanství. Výše řečené však zároveň naznačuje, v čem ...více