Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Masaryk – Patočka – Havel
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi. Hlavním společným rysem jejich uvažování je filosofie nakloněná k činu. Masaryk, Patočka i Havel chápali politiku jako činnost založenou na mravním základě a hledali nový duchovní rozměr života moderního člověka, který nenachází opo-ru ani v metafyzice, ani v tradiční podobě náboženství. Jejich hledání, i když se zdá, že občas zabloudilo do slepé uličky, může být inspirativní i pro současné myš-lení, zejména pro řešení soudobých politických problé-mů, jako je role národa a národního státu, otázka bu-doucího uspořádání Evropy, vztah k násilí, válce a revo-luci. Především však je povzbuzením a ospravedlněním osobní angažovanosti i v situacích, které nejsou tako-vým projevům nikterak nakloněny. 


Errata
počet stran: 245
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  223 Kč  248 Kč

ISBN: 978–80–7298–337–7
UKÁZKA  Masaryk – Patočka – Havel

Úvodem

Filosofie nakloněná k činu je společným jmenovatelem životních postojů Tomáše Garrigue Masaryka, Jana Patočky a Václava Havla. A je také tím, čím se tito autoři odlišují téměř od všech ostatních českých myslitelů dvacátého století. Liší se ovšem mezi sebou konkrétním významem, který jejich výkony měly a stále mají pro duchovní a politický život českého národa i Evropy. Ve všech případech však to byl význam nemalý.

Nesporný a dlouhodobý vliv myšlení těchto osobností v české společnosti přispívá však také k tomu, že se v povědomí svých následovníků stávají jakýmisi pomníky minulosti. V tom se ale skrývá i určité nebezpečí. Tak jako je pro mladého člověka nesnadné v kamenné podobizně spatřit tvář živého člověka, je pro něj stejně obtížné v zaprášených sebraných spisech objevit myšlenkový zápas, který se snaží o řešení problémů, z nichž mnohé jsou stále živé – někdy až příliš živé. Zde se rýsuje úkol tyto myšlenkové zápasy ...více