Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Kantův morální zákon
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

V knize, která sestává ze dvou obsáhlých textů dvou předních kantovských badatelů, Konrada Cramera a Michaela Wolffa, je probírán Kantův morální zákon jako východisko Kantovy praktické filosofie. S důrazem na Kantovu Kritiku praktického rozumu je především vyloženo, v jakém smyslu je morální zákon základnější než obecně známější kategorický imperativ a co znamená, že vědomí morálního zákona lze podle Kanta nazývat „faktum rozumu“. Sestavil a přeložil J. Kuneš.


Errata
počet stran: 115
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2017
překlad: Jan Kuneš
jazyk originálu: ger.

formát knihy:

 Tištěná  5.93€  6.59€

ISBN: 978-80-7298-443-5
UKÁZKA  Konrad Cramer – Metafyzika a zkušenost v Kantově založení etiky

Konrad Cramer

Metafyzika a zkušenost v Kantově založení etiky

1. Čistá morální filosofie versus conditio humana

Sotvaco vzbuzovalo již u Kantových současníků větší podiv než Kantova teze, že racionální morální filosofie má vyhledat a ospravedlnit základní pojmy a zásady mravního jednání nezávisle na všech poznatcích, kterými disponujeme na základě zkušenosti o sobě samých jako chtějících a jednajících přírodních bytostech určitého druhu. Důvody tohoto podivu lze snadno vyčíst ze systematického postavení, jež Kant přikládá úloze, která je i podle jeho pojetí úlohou morální filosofie. V předmluvě k Základům metafyziky mravů z roku 1785 Kant uvádí, že „mravní filosofie“ – tj. morální filosofie – „určuje zákony … lidské vůli, pokud je afikována přírodou“.[ 1 ] Zákony, o nichž je zde řeč, nejsou zákony přírody, „podle kterých se vše děje“, nýbrž zákony svobody, „podle kterých se vše dít má“;[ 2 ] a je to existence těchto zákonů vedle existence ...více