rozšířené hledání
e-knihy autoři reflexe info errata

autoři

seznam autorů:  A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  k  L  M  N  O  Ó  P  R  Ř  S  Š  T  V  W  Z
A
Adorno, Theodor W. - Horkheimer, Max
Agamben, Giorgio
Ajvaz, Michal
Alighieri, Dante
Anonym
Antalík, Dalibor
Antalík, Dalibor - Čech, Pavel - Mynářová, Jana - Dušek, Jan
Arendtová, Hannah
Aristotelés
Armstrong, Arthur Hilary
Assmann, Jan
Aubenque, Pierre
Augustinus, Aurelius
B
Bacon, Roger
Balabán, Milan
Ballestrem, Karl
Barbaras, Renaud
Basil z Caesareje
Beierwaltes, Werner
Benjamin, Walter
Benyovszky, Ladislav
Berďajev, Nikolaj
Bergson, Henri
Berkeley, George
Bernet, Rudolf - Kern, Iso - Marbach, Eduard
Bič, Miloš
Blažíček, Přemysl
Bleicken, Jochen
Bonaventura
Bouretz, Pierre
Bouše, Zdeněk Bonaventura
Bratr Kolda
Bultmann, Rudolf
C
Cajthaml, Martin
Casper, Bernhard
Cassirer, Ernst
Chotaš, Jiří (vyd.)
Chotaš, Jiří - Kučera, Rudolf - Znoj, Milan
Chvatík, Ivan (vyd.)
Cicero, Marcus Tullius
Constant, Benjamin
Culdautová, Francine
Č
Čapek, Jakub
Čapek, Jakub (vyd.)
Čech, Pavel - Mynářová, Jana - Antalík, Dalibor - Dušek, Jan
D
Dejmalová, Kateřina - Balabán, Milan
Deleuze, Gilles
Deleuze, Gilles - Guattari, Félix
Derrida, Jacques
Descartes, René
Descombes, Vincent
Detienne, Marcel
Di Sante, Carmine
Dionysios Areopagita
Dodds, Eric Robertson
Drobner, Hubertus
Dubský, Ivan
Dumézil, Georges
Durkheim, Émile
Dušek, Jan - Antalík, Dalibor - Čech, Pavel - Mynářová, Jana (vyd.)
Dvořák, Petr
Dworkin, Ronald
E
Ebeling, Gerhard
Ebert, Theodor
Elders, Leo
Eliade, Mircea
Erasmus Rotterdamský
F
Fackenheim, Emil L.
Festugière, André-Jean
Fichte, Johann Gottlieb
Ficino, Marsilio
Filón Alexandrijský
Fink, Eugen
Flusser, David
Fořtová, Hana - Olšáková, Doubravka
Frege, Gottlob
Fulka, Josef - Tesková, Alena (vyd.)
Fuller, Lon L.
G
Gadamer, Hans-Georg
Gilson, Étienne
Gödel, Kurt
Graeser, Andreas
Grondin, Jean
H
Hadot, Pierre
Hanke, Miroslav
Hankins, James (vyd.)
Hartshorne, Charles
Havlíček, Aleš
Havlíček, Aleš (vyd.)
Havlíček, Aleš - Cajthaml, Martin (vyd.)
Havlíček, Aleš - Jinek, Jakub (vyd.)
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip (vyd.)
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip - Špinka, Štěpán (vyd.)
Havlíček, Aleš - Mráz, Milan (vyd.)
Havlíček, Aleš - Thein, Karel - Jirsa, Jakub
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Heidegger, Martin
Hejdánek, Ladislav
Heller, Jan
Henrich, Dieter
Herder, Johann Gottfried
Hermann, Tomáš - Markoš, Anton (vyd.)
Herold, Vilém - Müller, Ivan - Havlíček, Aleš
Heschel, Abraham J.
Hippokratés
Hobbes, Thomas
Hobza, Pavel
Höhne, Steffen - Koubová, Věra
Holba, Jiří (vyd.)
Holba, Jiří - Lyčka, Milan - Matoušek, Alexandr - Šedina, Miroslav (vyd.)
Holzhey, Helmut - Röd, Wolfgang
Horyna, Břetislav
Hugo ze Svatého Viktora
Huizinga, Johan
Hušek, Vít
Husserl, Edmund
I
Isidor ze Sevilly
Ivánka, Endre von
J
Jacobi, Friedrich Heinrich
Jaeschke, Walter - Arndt, Andreas
Janák, Jiří
Jankélévitch, Vladimir
Jaspers, Karl
Jeroným
Jinek, Jakub (vyd.)
Jinek, Jakub - Konrádová, Veronika (vyd.)
Jirsa, Jakub (vyd.)
Jirsa, Jakub - Karfík, Filip - Špinka, Štěpán
Joest, Wilfried
Jonas, Hans
Jünger, Ernst
K
Kalaš, Andrej
Kant, Immanuel
Karásek, Jindřich
Karásek, Jindřich - Chotaš, Jiří
Karfík, Filip
Karfíková, Lenka
Kenny, Anthony
Kerényi, Karl
Kervégan, Jean-François
Kirk, Geoffrey S. - Raven, John E. - Schofield, Malcolm
Kis, János
Klement Alexandrijský
Klenicki, Leon - Wigoder, Geoffrey (vyd.)
Koblížek, Tomáš - Roreitner, Robert (vyd.)
Kobusch, Theo
Komenský, Jan Amos
Kouba, Pavel
Kouba, Petr
Křišťan z Prachatic
Kuhn, Thomas Samuel
Kuneš, Jan (vyd.)
k
kolektiv autorů
L
Lear, Jonathan
Lefkovits, Ivan (vyd.)
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Lessing, Gotthold Ephraim
Lévinas, Emmanuel
Libera, de, Alain
Locke, John
Loewenstein, Bedřich
Long, Anthony Arthur
Lotz, Johannes Baptist
M
Macek, Petr
MacIntyre, Alasdair
Matouš z Krakova
Mayer, Daniel
McRae, Robert Grant
Megarikové
Merleau-Ponty, Maurice
Metz, Johann Baptist
Michálek, Jiří
Michálek, Jiří (vyd.)
Mill, John Stuart
Montesquieu, Charles-Louis de
Moreau, Joseph
Mulgan, Richard Grant
Munday, Arthur Reginald
Mynářová, Jana
Mynářová, Jana - Dušek, Jan - Čech, Pavel - Antalík, Dalibor (vyd.)
N
Navrátilová, Olga
Němec, Jiří - Souček, David
Nietzsche, Friedrich
Nussbaumová, Martha
Nytrová, Olga - Balabán, Milan
O
Oakeshott, Michael
Ortega, y Gasset, José
Ó
Órigenés
P
Palouš, Radim
Patočka, Jan
Peregrin, Jaroslav
Peregrin, Jaroslav (vyd.)
Petrarca, Francesco
Pico della Mirandola, Giovanni
Pieper, Josef
Pinc, Zdeněk
Platón
Pleštil, Dušan
Plótínos
Plútarchos
Pokorný, Martin (vyd.)
Pokorný, Petr
Pomponazzi, Pietro
Popper, Karl Raimund
Porfyrios
Prosecký, Jiří
Pseudo-Plútarchos
Putallaz, François-Xavier
R
Ravaisson, Félix
Reale, Giovanni
Reflexe, filosofický časopis
Rezek, Petr
Rezek, Petr (vyd.)
Rich, Arthur
Richard ze sv. Viktora
Ricken, Friedo
Ricoeur, Paul
Rist, John Michael
Röd, Wolfgang
Rosacius, Adam
Rozanov, Vasilij
Ř
Řehoř z Nyssy
S
Sartre, Jean-Paul
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
Schifferová, Věra
Schiller, Friedrich
Schmidinger, Heinrich
Schmidt, Rüdiger - Spreckelsen, Cord
Schmitt, Carl
Skinner, Quentin
Smolen, Štěpán
Smolík, Josef
Sokol, Jan
Sousedík, Stanislav
Spaemann, Robert
Stanislaus de Znoyma
Strauss, Leo
Stroh, Wilfried
Suger
Sutor, Bernhard
Suvák, Vladislav (vyd.)
Szlezák, Thomas A.
Š
Šedina, Miroslav
Šestov, Lev
Šír, Zbyněk
Špinka, Štěpán
Špinka, Štěpán - Havlíček, Aleš (vyd.)
Šubrt, Jiří
Švec, Ondřej (vyd.)
T
Tatian Syrský
Tertullianus
Thierry ze Chartres
Thurnher, Rainer - Röd, Wolfgang - Schmidinger, Heinrich
Tomáš z Cantimpré
Trojan, Jakub S.
Trojan, Jakub S. (vyd.)
Tugendhat, Ernst
V
Valerián Magni
Vernant, Jean-Pierre
Veyne, Paul
Victorinus, Marius
Vladislav, Jan
Vodňanský, Jan
Voegelin, Eric
W
Waldenfels, Bernhard
Weber, Max
Weischedel, Wilhelm
Whitehead, Alfred North
Wittgenstein, Ludwig
Z
Zarka, Yves Charles – Ménissier, Thierry (vyd.)
aktuality
Inventura prodloužena do 12.2.2018

Z technických důvodů dochází k prodloužení inventury do 12.2.2018. Prodej v Černé ulici i vyřizování objednávek bude až po tomto termínu.
Děkujeme za celý text

INVENTURA 13.1.2018 - 4. 2.2018

Ve dnech 13.1.2018 - 4. 2.2017 proběhne inventura. Prodej v hotovosti i vyřizování objednávek z e-shopu bude obnoven až po tonto datu.

Děkujeme za celý text

Nová verze online Reflexe s fulltexty článků v HTML

https://www.reflexe.cz

Je spuštěna nová verze on-line webu Reflexe (nový responzivní design přizpůsobený pro mobily, ssl zabezpečení a rychlejší načítání). celý text

KLUB OIKOYMENH

Neziskové nakladatelství OIKOYMENH je spojeno se jmény těch, kdo z podnětu Ladislava Hejdánka ještě za komunistické éry vyvíjeli úsilí zprostředkovat čtenářům nosné myšlenkové tradice od antiky po dnešek. celý text

Vstupte do klubu OIKOYMENH!

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům celý text

Copyright © 2018 OIKOYMENH 2018, © web design PureHTML