Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Spát, běžet a rozumět
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence jako celku.


Errata
počet stran: 175
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  133 Kč  148 Kč

ISBN: 978-80-7298-252-3
UKÁZKA  Spát, běžet a rozumět

Úvod

První studie této knihy vznikala před dvaceti lety, v roce 1998. Brzy po jejím dokončení jsem se rozhodl rozvinout její téma několika texty dalšími. Poslední z nich jsem dopsal na sklonku roku 2017. V těchto studiích jsem se pokusil popsat několik oblastí a úrovní života, v jejich vzájemné souhře i vydělování, tak, jak je v sobě přináší každodenní drama naší existence.

Naše každodennost se formuje ve střetu a souhře několika vzájemně propojených životních niveau. Vstupuje do ní situovanost v celé své šíři se svými neustávajícími výzvami a pobídkami. Podílí se na ní převzatá a osvojená společenská role, stejně jako veškeré ambice a tužby. Rozehrává se v rámci nepřetržitého, jen z nepatrné části vědomého, tělesného výkonu života, jehož počátek, běh i konec zůstává pokaždé jedinečným příběhem záhadné bytosti dotčené svobodou. Nebudeme patrně nikdy plně rozumět cestě, kterou se život otevírá svobodě, aby v něm mohla být při díle. Nebude ...více