Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Řeč, dějinnost, příroda
∙ OIKOYMENH ∙

Maurice Merleau-Ponty pronesl na Collège de France patnáct přednáškových cyklů (1952–1961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence Collège. Souborné vydání shrnutí, které v roce 1968 uspořádal Merleau-Pontyho žák a přítel Claude Lefort, tak přináší ucelený přehled o tom, jak Merleau-Ponty interpretoval řadu důležitých filosofických témat ve středním a pozdním období své filosofické kariéry. Mezi tato témata patřilo zejména vyjadřování, mluva a řeč, dějinné utváření smyslu, příroda, život a lidské tělo ve vztahu k nim či výtvarné umění a literatura. Kromě toho Merleau-Ponty v přednáškách představil i své pojetí filosofie jako radikálního tázání či dialektiky bez syntézy.

 


Errata
počet stran: 107
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  5.26€  5.85€

ISBN: 978-80-7298-251-6
UKÁZKA  Řeč, dějinnost, příroda

Úvodní poznámka(1968)

Maurice Merleau-Ponty přednášel na Collège de France mezi lety 1952 a 1961. Své přednášky si předem nepsal. Přípravné poznámky, ze kterých vycházel, byly někdy hojné, jindy velmi stručné. Vždy je však používal pouze jako oporu, nikdy mu nesloužily k tomu, aby se vyhnul riziku, kterému se vystavuje každý, kdo musí myslet před druhými lidmi. Od svých podkladů se někdy dokonce natolik odchýlil, že jim zcela přestal věnovat pozornost.

Bylo by tedy marné pokoušet se za pomoci těchto přípravných poznámek zrekonstruovat Merleau-Pontyho přednášky. Když jsme jej sledovali při tom, jak do nich občas nahlédl, mylně jsme si představovali, že je v nich vše zapsáno. Většina z těchto podkladů se nám zachovala, ale už k nám nepromlouvají. Mezery, jichž jsou nyní tyto stránky plné, neodstraníme ani tím, že shromáždíme a porovnáme zápisky Merleau-Pontyho nejvěrnějších posluchačů. Znovu oživit událost přednášek nám neumožní ani skromná zásoba, již si filosof vytvořil, aby ...více

Lidé také kupují