Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
SEBRANÉ SPISY
Svazek 15
Aristotelés,

jeho předchůdci

a dědicové
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Další svazek Sebraných spisů obsahuje úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik moderní vědy, kdy je Aristotelés vystřídán Galileem. Přitom se snaží korigovat jednostrannost vžitých představ o Aristotelovi a ukazuje, že je možno jej pochopit a vyložit pouze jako myslitele v ustavičném, vývoji, který problémy klade, rozvíjí, ale neuzavírá. Svazek rovněž obsahuje materiály z pozůstalosti, které se k tématu vztahují.


Errata
počet stran: 629
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  493 Kč  548 Kč

ISBN: 978-80-7298-523-4
UKÁZKA  Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové

Předmluva

Pohyb a proces jsou filosofická témata základního významu. Ve starověku tato teze – filosofická závažnost pohybu – byla čímsi obecně přijímaným. Moderní epocha přiřkla pohyb odborným vědám. Zůstala však nevyřešená otázka jednoty pohybu a procesu v jeho různých formách. Patří k předním rysům a zásluhám filosofie dialektického materialismu, že klade důraz na problém různých forem pohybu a jejich jednoty. Dialektika usiluje o řešení otázky po podstatě, jednotě a formách pohybu.

Následující práce – soubor studií z dějin předmarxistické filosofie – chce přispět k historickému osvětlení tohoto problému. Bez historické perspektivy chybí věcné diskusi konkrétní horizont, v němž vznikaly pojmy, o nichž a v nichž se diskutuje, a z něhož čerpaly svůj skutečný život.

Otázky, o něž běží v této práci, nemají pouze akademický význam. Mají zásadní důležitost pro osudy lidstva. Matematizací pohybu se stal člověk pánem přírody. Dříve, než se stala faktem, byla matematizace filosofickým problémem.

V cestě ...více