Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Otevřená společnost

a její nepřátelé


I
∙ OIKOYMENH ∙

Nové, opravené vydání autorova základního filosofického díla. První svazek obsahuje kritiku Platóna, druhý kritiku Hegela a Marxe.

Otevřená společnost a její nepřátelé je jeden z nejdůležitějších spisů moderní politické filosofie, v němž Popper rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství, navrhujícímu „systémová řešení“, obhajuje inženýrství dílčí, které místo neuskutečnitelného jednorázového nastolení co nejlepšího stavu hledí odstraňovat jedno po druhém ty nejpalčivější zla a nepořádky. Ale Otevřená společnost i daleko více než to: je to srozumitelný a čtivý text, kde čtivost není výsledkem chtěné snahy o popularizaci, nýbrž Popperova přesvědčení, že osud svobodného světa možná závisí na tom, aby se hlavní sdělení knihy dostalo k co největší skupině čtenářů. Tímto sdělením je: budoucnost je otevřená! Bude-li vám někdo tvrdit, že doba si žádá to či ono (v době psaní knihy plánované hospodářství a totalitární politiku), nemůže mít pravdu, protože o tom, co nastane, nerozhodují nějaké trendy či dějinná směřování, nýbrž rozhodnutí lidí. Důkladněji to dokazuje v Bídě historicismu, ale šířit toto poselství se pokouší především zde (a přidává k tomu i kontroverzní, ale závažnou analýzu jistého aspektu díla největšího filosofa všech dob, za něhož Popper považuje Platóna). 2020 dotisk druhého revidovaného vydání z roku 2011.

 


Errata
počet stran: 356
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2011
překlad: Miloš Calda
jazyk originálu: eng.

formát knihy:

 Tištěná  412 Kč  458 Kč

ISBN: 978-80-7298-272-1
UKÁZKA  Otevřená společnost a její nepřátelé 1


„Ukáže se, … že Edkiňané jsou mírný a poddajný lid, který je snadné vodit za nos a který ochotně obětuje zdravý rozum na oltář logiky, když mezi nimi povstane filosof, který si je získá . . tím, že je přesvědčí, že jejich instituce nejsou založeny na nejpřísnějších principech mravnosti.“

Samuel Butler


„Během své dráhy jsem poznal velké muže a podle svých schopností s nimi spolupracoval; přesto jsem dosud neviděl žádný plán, jenž by nebyl vylepšen připomínkami lidí, kteří se rozumem a chápáním zdaleka nevyrovnají těm, od nichž plán pocházel.“

Edmund Burke


Předmluva k prvnímu vydání

Jestliže v této knize padají ostrá slova na adresu několika z největších intelektuálních vůdců lidstva, mým motivem, jak doufám, není přání je znevážit. Spíše to pramení z mého přesvědčení, že má-li naše civilizace přežít, musíme se zbavit zvyku sklánět se před velkými osobnostmi. Velké osobnosti se mohou dopustit velkých chyb: a ...více

Lidé také kupují