Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Principy politiky

∙ OIKOYMENH ∙

Benjamin Constant de Rebecque se narodil v Lausanne v protestantské rodině. Mládí strávil na cestách se svým otcem. Pobýval střídavě v Holandsku, Belgii, Německu a Anglii, v letech 1783–1785 studoval v Edinburghu. Určující pro něj bylo roku 1794 setkání s Mme de Staël. Během císařství musel Constant opustit Francii, do země se vrátil roku 1816. V období Restaurace byl jako poslanec vůdcem liberální opozice. Roku 1816 vydal psychologický román Adolphe (Adolf, česky 1903), ohlašující nastupující romantismus. Jeho nejvlivnějšími politickými díly byly protinapoleonský pamflet De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1814, česky vyšel roku 2012 jako O dobyvačnosti a uzurpaci), Principes de politique ve verzi z roku 1815 a slavná přednáška De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (1819, česky vyšla roku 2006 jako O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní).

Nový náhled na Constantovo politické myšlení přineslo vydání rukopisné verze Principů politiky (Principes de politique, 1806) v roce 1980. Obsahuje zásady, které autor později rozvinul ve svých spisech a které hájil v praktické politice. Constant zde reflektuje Montesquieuova Ducha zákonů, kriticky se vypořádává s Rousseauem a navazuje na ekonomickou teorii Adama Smithe. Jeho kniha je reflexí toho, co pro politické myšlení znamenal otřes Francouzské revoluce. Rukopisná verze Principů politiky vyvrátila pochyby ohledně jednoty Constantova myšlení a potvrdila jeho význam pro politickou teorii klasického liberalismu, za jejíhož předního představitele je dnes Constant považován. Předložený svazek obsahuje první český překlad rukopisné verze Principů politiky
z roku 1806. Přeložila H. Fořtová. 


Errata
počet stran: 441
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  430 Kč  478 Kč

ISBN: 978-80-7298-198-4
UKÁZKA  Principy politiky

I
O přijímaných představách ohledně rozsahu politické moci[ 1 ]

1. Cíl tohoto díla

Po vydání Společenské smlouvy[ 2 ] a Ducha zákonů[ 3 ] se výzkumy týkající se ústavního uspořádání jednotlivých zřízení zprvu staly přednostním zájmem úvah našich spisovatelů, nyní však upadly do hluboké nemilosti. Nechci zde nikterak zkoumat, zda je tato nepřízeň oprávněná; nepochybně je však přirozená. Během několika málo let jsme vyzkoušeli pět či šest ústav[ 4 ] a nepřineslo nám to mnoho dobrého. Podobnou zkušenost nemohou nahradit žádné úvahy.

Jde i o jinou věc. Pokud bychom se dnes navzdory všeobecné nechuti k debatám tohoto druhu chtěli oddat úvahám o povaze, formách, omezení a vlastnostech jednotlivých vlád, pravděpodobně bychom se mýlili ve zcela jiném smyslu, než v jakém docházelo k omylům dříve. Přesto bychom se mýlili stejně hrubě a způsobem, který by byl stejně zhoubný. Jestliže byly ...více

Lidé také kupují