Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
FILOSOFICKÉ INTERPRETACE
Hegel ve Francii.

Francouzská recepce

Hegelovy filosofie času
∙ OIKOYMENH ∙

Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpretace J. Wahla Nešťastné vědomí v Hegelově filosofii (1929), po níž se v rozmezí tří dekád objevila řada hegelovských prací od autorů jako A. Kojève, J. Hyppolite či É. Weil. Přestože od počátku šedesátých let přestává být hegelianismus jedním z dominantních proudů francouzské filosofie, jeho představitelé stále nabízejí interpretace významné nejen v úzkém okruhu hegelovských bádání. Například v devadesátých letech vzbudí mimořádný zájem kniha C. Malabouové Hegelova budoucnost. Plasticita, časovost, dialektika.


Naše antologie zahrnuje překlad devíti francouzských textů. Jejich tematickým pojítkem je filosofie času, která se dotýká nejexponovanějších bodů Hegelovy nauky: ať už jde o vztah pomíjivé přírody a jejího věčného duchovního základu, o klasické téma konce dějin, jenž je pro Hegela děním svého druhu, nebo o rozdíl mezi lidským časem, který se ukládá v paměti, a nepamětným časem přírodních jsoucen. Přeložili a k vydání připravili T. Koblížek a R. Roreitner.


Errata
počet stran: 235
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2018
překlad: Koblížek, Roreitner

formát knihy:

 Tištěná  11.26€  12.52€

ISBN: 978–80–7298–524–1
UKÁZKA  Hegel ve Francii

Přehledová studie

Zabývat se recepcí Hegela ve Francii jistě neznamená zkoumat pouze jednu z kapitol francouzského myšlení. Jak poznamenává Andrea Bellantone, autor dvousvazkové studie věnované příslušnému tématu, recepce hegelianismu sehrála důležitou roli při přechodu od moderní k současné francouzské filosofii – a to především pokud jde o pojem subjektivity, jenž je napříště uvažován v napětí k pojmu substance.[ 1 ] K tomuto tvrzení, které je samo o sobě nezpochybnitelné a které skutečně umožňuje vysvětlit proměny francouzského myšlení ve dvacátém století, je však třeba doplnit, že recepce Hegela je tu v podstatném ohledu také výkladem jisté filosofie času, jak se rýsuje napříč souborem hegelovských textů. Právě tento bod byl východiskem při uspořádávání naší antologie, která si klade za cíl představit vývoj hegelovství ve Francii prostřednictvím textů věnovaných tomuto tématu. Cílem úvodní studie, kterou zde předkládáme, je pak navrhnout periodizaci francouzské recepce, nastínit její dějiny od počátků ve dvacátých ...více

Lidé také kupují