Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Eseje o politické

filosofii

I
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž systematická zkoumání jsou vždy opřena o výsledky bádání v oblasti dějin politického myšlení. První svazek obsahuje texty zkoumající pojmy politické filosofie, modernity, dějin a přirozeného zákona. Přeložil M. Mocek. 


Errata
počet stran: 273
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2018
překlad: Michal Mocek, Václav Sochor, Jan Šindelář
jazyk originálu: ger.

formát knihy:

 Tištěná  313 Kč  348 Kč

ISBN: 978–80–7298–253–0
UKÁZKA  Eseje o politické filosofii I

Předmluva

V druhé polovině 20. století, kdy je politická filosofie zpochybňována, kdy je odmítána jako nevědecká, nehistorická a roztříštěná do různých vědeckých disciplín, jako je sociologie, ekonomie, so-ciální psychologie atd., obrací se německý myslitel Leo Strauss k tradici antické politické filosofie. Při formulování úlohy a smyslu politické filosofie hledá zdroj a orientaci v myšlenkách Thúkydida, Sókrata, Platóna a Aristotela. Od otázek po povaze a smyslu politické filosofie, po její souvislosti s politickou vědou, od otázek po způsobu vlády a po úloze ctností v polis, obci, dospívá Strauss k tázání po povaze filosofie samé: Co má filosofie jako hledání universálního vědění a celku společného s politickými záležitostmi? Je vůbec filosofie potřebná pro politický život? Není třeba filosofii definitivně nahradit vědou?

Domnělý rozpor mezi přístupem filosofickým a přístupem vědeckým, vycházejícím ze zjištěných politických „faktů“ k formulaci „zákonů“, řeší Strauss v duchu Platónova výkladu úlohy filosofů v obci. Filosofie se totiž tím, ...více