Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Poznáním osvobozovat

budoucí
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Kniha nabízí celkovou interpretaci myšlení Waltera Benjamina prostřednictvím výkladu jeho teorie pravdy. Pravda je podle Benjamina ve věcech samých, nikoli v poznání, ve světě však není vyjádřena dokonale, a Benjamin si proto klade otázku, jakými poznávacími a výrazovými prostředky ji lze zpřítomnit. Zpřítomnění pravdy přitom není jen teoretickým problémem, ale také problémem etickým a politickým, ba dokonce eschatologickým: Pravda si žádá své zpřítomnění, svou aktualizaci, a je proto zapotřebí změnit, spasit svět. Rekonstrukce Benjaminovy teorie pravdy tak umožňuje ukázat provázanost teoretických a  praktických, materialistických a náboženských momentů Benjaminova myšlení.


Errata
počet stran: 191
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  6.26€  6.96€

ISBN: 978–80–7298–352–0
UKÁZKA  Poznáním osvobozovat budoucí

Předmluva

Tato kniha systematicky vykládá Benjaminovo pojetí pravdy. Za účelem vytvoření plastického obrazu postupuje chronologicky, nikoli však proto, aby rekonstruovala vývoj Benjaminovy koncepce. Jde spíše o identifikaci různých dimenzí a kontextů, které je třeba zohlednit, máme-li získat komplexní představu.

Soustředění pozornosti na pojetí pravdy vychází z přesvědčení, že jeho výkladem lze Benjaminovo myšlení uchopit celistvým způsobem. Ačkoli existuje řada kvalitních monografií o Benjaminovi, chybí studie, jejímž těžištěm by byla jeho teorie pravdy. Přesněji řečeno, neexistuje monografie, v níž by teorie pravdy byla explicitním svorníkem a jádrem výkladu. Tento fakt je do jisté míry překvapivý. Je totiž patrné, že v mnohých Benjaminových statích, jejichž zásadní význam je obecně uznáván, je klíčovým problémem právě pravda: otázka jejího poznání, zpřítomnění, resp. samé možnosti (a nemožnosti) pravdy. Platí to zejména pro dva texty, které tvoří osu prvních dvou třetin této knihy, pro stať O jazyce vůbec a o jazyce lidském z roku 1916 ...více