Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Nietzsche pro začátečníky
Tak pravil Zarathustra
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Tak pravil Zarathustra je nejslavnější, ale možná i nejobtížnější knihou Friedricha Nietzscheho. Ve stejné míře se v ní totiž setkáváme s básnícím filosofem, jakož i s filosofujícím básníkem, který se zdánlivě uzavřel jakékoli systematice. K tomu přistupuje i problematika neobvyklé historie textu, v níž mají své místo i podvrhy a zneužití ve službách ideologie. Kdo však heslům typu "nadčlověka" a "vůle k moci" nedůvěřuje a chtěl by nebo dokonce musí číst Nietzschovo tak často citované dílo v originále, ten na následujících stranách nalezne užitečného průvodce. Tato kniha je nabídkou, abychom spolu se dvěma zkušenými čtenáři vyrazili ne zrovna nenáročnou cestou, při které se budeme krok za krokem důvěrně seznamovat s vlastní řečí tohoto radikálního filosofa, abychom byli na konci připraveni pustit se s požitkem a úspěchem do samotného textu. Přeložil Petr Kitzler.

 

Knihu lze objednat přes prodejní portál FLÚ AV


Errata
ISBN: 978-80-7298-242-4
počet stran: 149
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2017

133 Kč
148 Kč

UKÁZKA  Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: Úvod do četby (obsah a předmluva)

Věnováno Sabine a Silvii

Předmluva

Zarathustra zaujímá mezi mými spisy výjimečné místo. Lidstvu jsem v něm dal největší dar, jaký doposud dostalo. Tato kniha, jejíž hlas se klene nad tisíciletími, je nejenom nejvyšší knihou, která existuje, onou vlastní knihou horského vzduchu – celý fakt „člověk“ leží v nedozírné dálce pod ní –, ale je i knihou nejhlubší, zrozenou z nejniternějšího bohatství pravdy, je nevyčerpa-telnou studnicí, do níž se žádné vědro neponoří bez toho, aby nebylo při vytažení naplněno zlatem a dobrotou. (KSA 6, 259) Spis Tak pravil Zarathustra „zaujímá výjimečné místo“. Stal se Nietzscheho nejznámějším dílem, jež bylo chápáno, uctíváno i odsuzováno jako pokus o novou posvátnou knihu. Nietzschův Zarathustra irituje ještě více než jeho ostatní díla: kniha není ani filosofickým pojednáním v běžném smyslu, ani básní; především však formálně vybočuje z rámce ostatních Nietzschových spisů.

Nikde jinde nevytvořil hlavní postavu, nikde jinde nenalezneme tolik stylistických ozvuků náboženských knih. Kniha ...více

UKÁZKA  Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: Úvod do četby / Vůle k moci

Vůle k moci

Nietzsche sám sebe jako takového nadčlověka neviděl, není jím ani Zarathustra. Ten se představuje jako někdo, kdo nadčlověka ohlašuje a připravuje na něj:

Hleďte, ohlašuji vám onen blesk a těžkou kapku padající z mračen: ten blesk se však nazývá Zarathustra. – (Zarathustra, Zarathustrova předmluva, KSA 4, 18) Vůle k moci

1. Vůle k životu? Na jejím místě jsem vždy nalezl vůli k moci.

(KSA 10, 187)

„Vůle k moci“ se stala titulem dlouho připravovaného Nietzschova díla. V srpnu 1888 sestavil poslední plán obsahu této knihy. Poté se měnily tituly a koncepce. Místo „Vůle k moci“ byl realizován Soumrak bůžků jakožto první kniha „Přehodnocení všech hodnot“.

Elisabeth Försterová-Nietzschová, Nietzschova sestra, později nechala z pozůstalosti sestavit knihu „Vůle k moci“ a vydávala ji za Nietzschovo hlavní dílo.

Dřívější kritiku následovala demontáž: začal ji nejprve Karl Schlechta a pokračoval v ní v rámci své editorské práce Mazzino Montinari.

...více