Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Proměna vnímání
a zkušenost pravdy
∙ OIKOYMENH ∙

Svazek zahrnuje dva Merleau-Pontyho texty ze sklonku r. 1951, jejichž původním účelem bylo představit jej přijímací komisi jako kandidáta na prestižní Collège de France. Texty obsahují propracované shrnutí Merleau-Pontyho prvních publikací (Struktura chování, Fenomenologie vnímání) i popis projektů, na nichž právě pracoval (Próza světa) a které plánoval (Viditelné a neviditelné), především však přehled problémů a témat, jimž se chtěl věnovat ve své výuce na Collège. Na rozdíl od naprosté většiny ostatních materiálů vydávaných po Merleau-Pontyho smrti tak texty ke kandidatuře představují filosofův myšlenkový projekt jako jednotnou stavbu, v níž je propojeno mnoho dílčích, na první pohled ne zcela souvisejících témat. Středobodem všech zamýšlených zkoumání tak je otázka, jak se tělesně-perceptivní život, jehož specifickou podobu Merleau-Ponty popsal ve svých prvních knihách, prodlužuje a proměňuje s nástupem kulturních nástrojů a řeči a vede ke „zkušenosti pravdy“, tj. k překročení naší dílčí situace v poznání. Jestliže fenomenologický rozbor vnímání ukázal, že vnímání není jen rudimentární podobou racionálního poznání, pak ani sama naše představa rozumu nemůže zůstat nezměněna, protože je třeba ještě provést analýzu konkrétních postupů, jimiž racionalita uchopuje skutečnost a dosahuje svých výsledků. Materiály, které vznikly během následujících deseti let Merleau-Pontyho působení na Collège de France, ukazují, že zbytek svého života věnoval naplňování a upřesňování právě takto formulovaného programu. Přeložil Jan Halák.

 

Vydání bylo podpořeno Programem F. X. Šalda


Errata
počet stran: 71
vazba: brožovaná
formát: 110x150
rok vydání: 2017

formát knihy:

 Tištěná  88 Kč  98 Kč

ISBN: 978-80-7298-236-3
UKÁZKA  Proměna vnímání a zkušenost pravdy

Úvod: Merleau-Ponty v době kandidatury na Collège de France

Dva texty zahrnuté v tomto svazku Merleau-Ponty napsal na sklonku roku 1951, když se ucházel o profe-suru filosofie na Collège de France. První z textů byl publikován v písemné formě francouzským Centrem univerzitní dokumentace těsně před Merleau-Pontyho účastí na konkursu.[ 1 ] Druhý text vyšel až krátce po Merleau-Pontyho smrti zásluhou Martiala Gueroulta, jemuž Merleau-Ponty text „předal při své kandidatuře na Collège de France, když [Gueroult] dostal za úkol představit jej sboru profesorů“.[ 2 ]

Merleau-Pontyho kandidatura na prestižní francouzskou instituci, jež spojuje výzkum s pedagogickou činností, byla, jak známo, úspěšná. Provázela ji však neobvyklá kontroverze, která svědčí o Merleau-Pontyho společenském, kariérním a možná i myšlenkovém postavení v dané době. Profesoři Collège de France sice nejdříve Merleau-Pontyho zvolili na první místo v konkurenci tří dalších uchazečů, ale představitelé vyšší instance, jedné z pěti akademií Francouzského institutu, ...více

Lidé také kupují