Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Obec a politično

v Aristotelově myšlení
∙ OIKOYMENH ∙

Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filosofický problém a současně předmět praktické péče. Význam tohoto kroku vystupuje především ve srovnání s předchozí tradicí, zejména se stanoviskem Platónovým. S rozpoznáním obce a její vnitřní struktury jako skutečné osy politického života a myšlení je spjato uchopení svrchované povahy politična, jež je dána schopností zahrnout všechny ostatní činnosti, postoje a preference. Jde o pochopení, jež se opakuje v dalších uzlových bodech dějin politického myšlení, a Aristotelovu nauku o obci lze proto považovat za rozhodující krok v předání odkazu klasického politického myšlení dalším epochám.


Errata
počet stran: 743
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2017

formát knihy:

 Tištěná  529 Kč  588 Kč

ISBN: 978–80–7298–208–0

 PDF  348 Kč

ISBN: 978-80-7298-536-4
UKÁZKA  Obec a politično v Aristotelově myšlení

Obec a politično. Synoptický souhrn

Aristotelés se na rozdíl od Platóna nedomnívá, že komplexní politickou skutečnost lze uchopit prostřednictvím její elementarizace, tj. převedením na základní strukturu jejích prvků, již lze nazvat zřízením. Jako východisko politického zkoumání volí proto naopak právě to nejkomplexnější v dané oblasti, co – jeho slovy – „nejvíce zahrnuje“, totiž obec samu; po metodické stránce pak elementarizaci nahrazuje analýzou. Tím se Aristotelés zcela nezříká cesty, kterou nabízí předchozí tradice; zapojuje ji však do mnohem bohatšího a obsáhlejšího programu, v němž se kromě ústavní perspektivy objeví rovněž ohled na život sám. Je zřejmé, že takováto otázka vyvolává potřebu nalezení zcela nového metodického nástroje, který učiní složitou skutečnost obce přístupnou vědeckému uchopení.

Tímto nástrojem se stane pojem přirozenosti (φύσις). Tím získává politické zkoumání zřetelně přírodovědné zabarvení. Neznamená to však, že se z politického myšlení stává přírodní věda. Za prvé pojem φύσις, tak jak jej Aristotelés v politické sou-vislosti ...více

Lidé také kupují