Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
55
∙ OIKOYMENH ∙

Studie: Karel Thein, Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata; Samuel Zajíček, Hypotetický důkaz v dialogu Menón; Jindřich Karásek, Forma věty a jednota pojmu. K systematickému kontextu teorie predikace a spekulativní věty v předmluvě k Fenomenologii ducha; Ivan Blecha, Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie

Texty: Blaise Pascal, Předmluva k pojednání o prázdnu; Jan Makovský, Pascalova Předmluva k pojednání o prázdnu

Rozhovor: Petr Prášek – Claude Romano: Fenomenologie v dialogu s analytickou filosofií

Diskuse: Faidros, první z Platónových dialogů

Martin Pokorný, K sémantice Lichtung u Heideggera; Matej Cíbik, Československo a jeho rozpad ve světle filosofických teorií nacionalismu

Recenze: Matějčková, Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? (M. Vrabec); K. Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii (D. Peroutka); V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života (P. Přikryl); J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení (J. Pechar); J. Michálek, Být místem Bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera (A. Novák); J. Trnka, Kant a Husserl o zkušenosti (O. Bis)

Zprávy: Zpráva o filosofických událostech pořádaných Společností pro filosofickou antropologii (A. Novák)


Errata
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  4.26€  4.74€


Lidé také kupují