Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

60

∙ OIKOYMENH ∙
STUDIE • Studien • Articles
 „A to se vyplatí!“ Morálka jako spolupráce? / Ondřej Beran
Universální život a život lidský. K ontologii přírody u Jana Patočky a Maurice Merleau-Pontyho / Martin Rabas
Odkud řeč. Herderovo hledání odpovědi na otázku po lidském, či božském původu řeči / Olga Navrátilová
Být člověkem a být filosofem podle J.-J. Rousseaua / Hana Fořtová
TEXTY • Texte • Texts
Pokrok  / Theodor W. Adorno (přel. M. Kettner)
Pokrok čili ustavičný odpor vůči regresu. Adornův Pokrok / Marek Kettner
Fenomenologie smrti / Emmanuel Levinas (přel. S. Chvojková – O. Kvapil)
Smrt a čas. Poslední přednášky Emmanuela Levinase / Ondřej Kvapil
ROZHOVOR • Gespräch • Interview
Prahy svobody / Ulysse Lojkine – Frédéric Worms (přel. J. Joseph)
Doplňující otázky k rozhovoru Ulysse Lojkina a Frédérica Wormse / Tomáš Koblížek – Frédéric Worms (přel. E. Fulínová)
DISKUSE • Diskussion • Discussion
Michal Pullmann a filosofické aspekty sporu o charakter normalizace / Matej Cíbik
Historiografie v dialogu o interpretaci pozdního socialismu / Matěj Spurný
RECENZE • Rezensionen • Book Reviews
M. Kočí, Thinking Faith after Christianity (J. Sirovátka)
V. Suvák, Foucault. Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej (S. Raševová)
A. Comte-Sponville, Duch ateismu (V. Kinter)
ZPRÁVY • Nachrichten • News
Za Janem Sokolem (M. Pětová)
Ivan Havel a filosofie (J. Moural)
Řeč na rozloučenou s Ivanem Havlem (I. Chvatík)
 

Errata
vazba: brožovaná
formát: 135x205
rok vydání: 2021

formát knihy:

 Tištěná  116 Kč  128 Kč


Lidé také kupují