Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Otče náš

∙ OIKOYMENH ∙

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř zabývá otázkou, jak se správně modlit, za co prosit, jak děkovat a jak se k modlitbě duchovně připravit. Aby člověk mohl považovat Boha za svého Otce, musí na sobě nejprve pozorovat jakousi podobnost s Bohem. Té může dosáhnout pouze tehdy, když se oprostí od vášní a všeho zla a vede ctnostný život. Jedině pak jej smí s důvěrou oslovovat jako svého Otce. Řehořovy úvahy o povaze křesťanské modlitby neztrácejí dodnes na aktuálnosti a mohou přispět také k současným diskusím nad podobou jejího tradičního textu.


Errata
počet stran: 163
vazba: vázaná
formát: 135x205
rok vydání: 2019
jazyk originálu: cz + gr

formát knihy:

 Tištěná  6.26€  6.96€

ISBN: 978-80-7298-355-1
(rozebráno)

mám zájem o dotisk
UKÁZKA  Otče náš

Řehořův výklad modlitby Otče náš

Kázání, nebo filosofické pojednání?

Modlitba Otče náš, kterou předal učedníkům sám Ježíš a která tvoří jádro křesťanské zvěsti, je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských modliteb. Písmo nám předkládá dvě poněkud odlišné verze, a to Matoušovu (6,9–13), která je zasazena do Ježíšova horského kázání a obsahuje sedm proseb, a Lukášovu (11,1–4), v níž Ježíš odpovídá modlitbou o pěti prosbách učedníkům, kteří jej žádali, aby je naučil modlit se.[ 1 ] V prvních staletích patřila modlitba Páně mezi tajemství, jež nebyla sdělována nepokřtěným – kromě této modlitby sem patřila eucharistie a také vyznání –, pouze věřící směli přijmout tento poklad víry, když byli náležitě připraveni a pokřtěni, a tyto ,adoptivní dětiì pak směly Boha oslovovat „Otče“. Původně byla modlitba Otče náš modlitbou společenství, ale povzbuzováni byli i jednotlivci, aby ji pronášeli v rámci své soukromé zbožnosti. Obě části, jež modlitbu tvoří, tedy jednak ...více

Lidé také kupují