Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Sny křesťanských
proroků
∙ OIKOYMENH ∙

Studie předkládané v této publikaci vycházejí z dosavadní práce autora nad Órigenovými texty. Zabývají se dvěma klíčovými tématy jeho myšlení: otázkou, jakou míru svobody zakouší lidská vůle ve světě ovládaném Boží prozřetelností, a na ni úzce navazujícími úvahami o povaze náboženské vnímavosti, která křesťanům umožňuje vystihnout Boží záměry mnohem lépe, než to dokázali pohanští básníci a filosofové.


Errata
počet stran: 281
vazba: brožovaná
formát: 130x202
rok vydání: 2018

formát knihy:

 Tištěná  268 Kč  298 Kč

ISBN: 978-80-7298-509-8
UKÁZKA  Sny křesťanských proroků

Argos Logos – Lidská svoboda ve světě Boží vůle

Jedním z centrálních motivů Ježíšova pozemského příběhu je přetrvávající nejistota jeho žáků o skutečném rozsahu jeho božské moci. Proti působivosti jeho zázraků, které k němu přivádějí celou řadu stoupenců, stojí projevy faktické bezmocnosti Božího syna vůči silám ovládajícím tento svět. Ježíš je jakoby neustále na útěku a jeho omezené možnosti vlastní záchrany vyvolávají u jeho stoupenců pochybnosti, do jaké míry se oni sami mohou spolehnout na božské záruky jeho spásné mise. Této nesouměřitelnosti Ježíšova pozemského údělu s představou Boha jako mocné a velkolepé bytosti využil ve svém kritickém pojednání o křesťanské zbožnosti nazvaném Pravdivé slovo také platónský filosof Kelsos, který v křesťanské víře v příchod Božího syna viděl projev náboženské deviace ohrožující samotné základy dosavadního společenského řádu.

Při četbě evangelií dospěl Kelsos k názoru, že z jejich podání Ježíšova osudu můžeme vyčíst nanejvýš obraz ambiciózního, nicméně nepříliš nadaného muže, jehož ...více

Lidé také kupují