Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Mučedníkům
∙ OIKOYMENH ∙

OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

 

Ve spise Mučedníkům se Tertullianus obrací na křesťany, kteří ve vězení očekávají mučednickou smrt, a snaží se je povzbudit, aby vytrvali ve svém odhodlání a nebáli se pro Boha zemřít. Pro tento jeho záměr se však zcela nehodila ani jedna z klasických literárních forem, které předepisovala antická tradice, tedy ani „útěcha“ (consolatio), ani „povzbuzení“ (exhortatio). Tertullianus proto obě formy smísil, podle starobylé rétorické tradice sahající až k Aristotelovi a detailně propracované Quintilianem je doplnil o „pohanská“ exempla, charakteristický motiv filosofické diatriby, a vytvořil tak žánr nový, specifický a křesťanský, jejž někteří badatelé neváhají počítat mezi nejpůsobivější díla svého druhu z celého starověkého křesťanství. Úvod, překlad a poznámky Petr Kitzler.


Errata
počet stran: 58
vazba: brožovaná
formát: 110x150
rok vydání: 2019
překlad: Petr Kitzler
jazyk originálu: lat.
název originálu: Ad martyras

formát knihy:

 Tištěná  88 Kč  98 Kč

ISBN: 978-80-7298-372-8
UKÁZKA  Mučedníkům

Úvod

Tertullianus, první nám známý latinsky píšící křesťanský autor, který působil v severoafrickém Kartágu na přelomu druhého a třetího století,[ 1 ] je tvůrcem rozsáhlého literárního díla, pokrývajícího řadu aspektů dobové reality a také reflektujícího problémy, jimž tehdy ještě formující se křesťanství muselo čelit. Tertullianus je právem považován za jednoho z nejvýznamnějších latinských apologetů, tedy „obránců víry“, a jeho nejstarší dochované spisy z konce druhého století, konkrétně Ad nationes („Pohanům“) a zejména Apologeticum („Obrana křesťanství“), obhajují s nebývalou rétorickou silou a literárním mistrovstvím křesťanské náboženství tváří v tvář pohanskému neporozumění a předsudečným averzím a snaží se křesťany představit jako loajální poddané římského císaře.[ 2 ]

V této době, kdy se na císařském trůnu ocitl Septimius Severus (193–211), jenž sám pocházel ze severní Afriky, konkrétně z města Leptis Magna v dnešní Libyi, ještě nelze hovořit o státem organizovaném pronásledování křesťanů, jejichž počet mohl v Kartágu dosahovat ...více

Lidé také kupují