Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Aristotelova Poetika, její východiska, význam, osudy a dějinné působení Mimořádně bohatý odkaz, který zanechalo antické Řecko dalšímu vývoji světové kultury, je ze své velké části projevem dvou charakteristických tužeb řeckého ducha: touhy po rozumovém poznání skutečnosti a touhy po kráse. Jejich společným hlubším zdrojem byla bytostná řecká touha po ...
Podobně jako zakládání nových řádů v 11. století byl i zrod Cîteaux výsledkem hledání nových forem asketického způsobu života a snahou po obnovení původní benediktinské řehole.[ 1 ] Oslnivý úspěch prvních generací cisterciáckých hlasatelů asketických ideálů, kteří se příkře vyslovili proti bohatství, majetku a nákladně konstruovaným klášterům, vyvolal v ...
O přijímaných představách ohledně rozsahu politické moci[ 1 ] 1. Cíl tohoto díla Po vydání Společenské smlouvy[ 2 ] a Ducha zákonů[ 3 ] se výzkumy týkající se ústavního uspořádání jednotlivých zřízení zprvu staly přednostním zájmem úvah našich spisovatelů, nyní však upadly do hluboké nemilosti. Nechci zde nikterak zkoumat, ...
SAPIENTISSIMIS CLARISSIMISQUE VIRIS SACRÆ FACULTATIS THEOLOGIÆ PARISIENSIS DECANO & DOCTORIBUS RENATUS DES CARTES S. D. Tam justa causa me impellit ad hoc scriptum vobis offerendum, & tam justam etiam vos habituros esse confido ad ejus deffensionem suscipiendam, postquam instituti mei rationem intelligetis, ut nullâ re melius illud hîc possim ...
1 Sebe neznáme, my poznávající, sami sobějsme neznámí: a má to svůj důvod. Nikdy jsme sami sebe nehledali, – jak bychom se tedy mohli jednoho dne nalézt? Právem bylo řečeno: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce“;[ 1 ] náš poklad je tam, kde stojí úly našeho ...
Druhý vatikánský ekumenický koncil (1962–1965) nepochybně představuje nejvýznamnější církevní událost našeho století. Jeho Constitutiones, Decreta a Declarationes znamenají konec jedné epochy a výchozí bod nového způsobu sebechápání církve, ať už ve směru ad intra (církev viděná sama o sobě, ve svém základním the­o­logickém ustrojení) či ad extra (viděná ve ...
Přehledová studie Zabývat se recepcí Hegela ve Francii jistě neznamená zkoumat pouze jednu z kapitol francouzského myšlení. Jak poznamenává Andrea Bellantone, autor dvousvazkové studie věnované příslušnému tématu, recepce hegelianismu sehrála důležitou roli při přechodu od moderní k současné francouzské filosofii – a to především pokud jde o pojem subjektivity, ...
Obsah Úvod EXPOZICE OTÁZKY PO SMYSLU BYTÍ Kapitola první NUTNOST, STRUKTURA A PŘEDNOST OTÁZKY PO BYTÍ § 1. Nutnost výslovného obnovení otázky po bytí . . . 17 § 2. Formální struktura otázky po bytí . . . 20 § 3. Ontologická přednost otázky po bytí . . . 24 § ...
I Do toho, co je to myšlení, pronikneme, když budeme sami myslet. Aby se takový pokus zdařil, musíme být připraveni se myšlení učit. Jakmile jsme se do takového učení pustili, už jsme také připustili, že jsme dosud myslet neuměli. Ale člověkem se přece nazývá „ten, kdo myslet umí“ – ...
1 Mikrosnění Únavu během dne necítí, ale najednou si uvědomí, že se probouzí, dokonce si někdy pamatuje, že se mu zdál sen. Lékařská zpráva mého neurologa A možná že je ještě krásnější, když přistaneme v procitnutí prudkým nárazem … když myšlenky našeho spánku, nad nimiž se zavře závěs zapomnění, ...
Celkem stránek: