Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Dva texty zahrnuté v tomto svazku Merleau-Ponty napsal na sklonku roku 1951, když se ucházel o profe-suru filosofie na Collège de France. První z textů byl publikován v písemné formě francouzským Centrem univerzitní dokumentace těsně před Merleau-Pontyho účastí na konkursu.[ 1 ] Druhý text vyšel až krátce po Merleau-Pontyho ...
Tato kniha systematicky vykládá Benjaminovo pojetí pravdy. Za účelem vytvoření plastického obrazu postupuje chronologicky, nikoli však proto, aby rekonstruovala vývoj Benjaminovy koncepce. Jde spíše o identifikaci různých dimenzí a kontextů, které je třeba zohlednit, máme-li získat komplexní představu. Soustředění pozornosti na pojetí pravdy vychází z přesvědčení, že jeho výkladem ...
Rukopisy nalezené na různých místech nedaleko od Mrtvého moře se již od svého nálezu před více než půlstoletím právem považují za velmi významný objev. Věnovala se jim a stále se věnuje náležitá péče odborníků, která ústí ve stovky publikací a desítky překladů do mnoha jazyků. Odborný bilingvální překlad do ...
Stojím tu v Basileji odhodlán, bohužel jsem tu však sám a křičím „Homér! Homér!“ ze všech sil, jen abych potíže si zavinil. Z kostela když lidé domů jdou, mě křiklouna když vidí, smíchy řvou. Však tohle se mě víc už netkne: teď publikum mám tuze pěkné, jež samo trpělivě ...
(1904) 2   1 Kde se v I. oddílu následujícího výkladu výslovně hovoří jménem vydavatelů anebo kde se nastolují úkoly Archivu, tam se přirozeně nejedná o autorovy soukromé názory, neboť spoluvydavatelé příslušné výpovědi výslovně schválili. Za formu a obsah II. oddílu ovšem nese odpovědnost autor samotný. Že se Archiv ...
ÚVODNÍ POZNÁMKY Gnóze: trvalý problém od starověku – nejde jen o srovnání starých a moderních typů, není to věc historického zájmu – podstatné rysy jsou společné, ale projevy historicky jedinečné – fenotypicky se silně liší – neuvědomujeme si společné rysy, proto ani trvalost problému – současný stav vědomí se ...
Různé byly cesty, kterými se Platón pokoušel dovésti poznání do nadsmyslného světa idejí. Hledání těch cest vyplňovalo dlouhé období jeho života a stálo ho velké množství myslitelské práce. Nakonec došel přesvědčení,že nejjistější cesta je cesta vědecká,že je zvláštní věda o idejích, jež metodickou prací rozumovoučiníčlověka schopným povznésti se od ...
I Pojem fenoménu Modernímu myšlení se podařil významný krok vpřed, protože převedlo existující na řadu jevů, jimiž se projevuje. Mělo se tak odstranit několik dualismů, přivádějících filosofii do rozpaků, a nahradit je monismem fenoménu. Podařilo se to? Na prvém místě byl nepochybně odstraněn dualismus, který u existujícího klade vnitřek ...
Tertullianus z Kartága, který žil a tvořil na přelomu druhého a třetího století, bývá často označován za nejvýznamnějšího křesťanského autora latinského Západu před Augustinem, čemuž odpovídá i mezinárodní badatelský zájem. Navzdory této skutečnosti se s ním česká odborná veřejnost dosud mohla seznámit jen v omezené míře: pokud je mi ...
V druhé polovině 20. století, kdy je politická filosofie zpochybňována, kdy je odmítána jako nevědecká, nehistorická a roztříštěná do různých vědeckých disciplín, jako je sociologie, ekonomie, so-ciální psychologie atd., obrací se německý myslitel Leo Strauss k tradici antické politické filosofie. Při formulování úlohy a smyslu politické filosofie hledá zdroj ...
Celkem stránek: