Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Na základě výzvy prvního předsedy OIKOYMENH J. S. Trojana byl 20. 8. 2015 založen Klub OIKOYMENH, do něhož se hlásí noví a noví členové. První kolo přihlášek bude uzavřeno 20. září; poté bude členům klubu rozeslán první klubový zpravodaj.

Přihlaste se i Vy k členství v klubu, a to již nyní, abyste se stali členy zakládajícími! Členem klubu se může stát ten, kdo je ochoten podpořit provoz nakladatelství finančně (č. ú. 1930812309/0800) anebo dobrovolnickou prací.

Členové Klubu budou informováni o novinkách nakladatelství a jeho akcích (uvedení nových knih, diskuse pořádané redakcí časopisu Reflexe atd). Mohou se stát buď dárci, nebo sponzorskými předplatiteli umožňujícími zachovat rozsah dosavadní vydavatelské činnosti Oikúmené.

O každém daru bude vystaven doklad umožňující odečet z daní. Jména všech dárců budou uveřejněna v seznamu na webových stranách nakladatelství (pokud nebudou chtít zůstat anonymní), na který bude odkaz v každé publikaci Oikúmené. Dárci nad 10 000 Kč (jednotlivci nebo firmy) budou jmenovitě uvedeni v knize, na niž byl dar využit.

Sponzorským předplatitelem se stane každý, kdo poukáže částku od 500 Kč ročně, a obdrží darem čísla Reflexe roku, v němž byl dar poukázán. Částka 10 000 Kč bude odměněna nabídkou celé produkce Oikúmené za daný rok.

V zářijovém zpravodaji přineseme další informace k členství v klubu stejně jako novinky týkající se činnosti nakladatelství.

Přihlášky do klubu zasílejte J. Jinkovi na adresy: reflexe@oikoymenh.cz a redakce@oikoymenh.cz s uvedením výše příspěvku, který poukazujete, a také jeho formy: dar, nebo sponzorské předplatné.