Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání

Filosof. Mluvčí Charty 77. Kritický žák Jana Patočky. Nositel řádu Tomáše G. Masaryka. Emeritní profesor Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity. A také spiritus agens edice OIKOYMENH a zakladatel časopisu Reflexe.

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás dnes ve věku nedožitých devadesáti tří let opustil Ladislav Hejdánek.

Ladislav Hejdánek vydal v OIKOYMENH řadu knih, mimo jiné Úvod do filosofování, sadu dvanácti sešitů, v nichž autor uvádí svou dceru do filosofie. Kniha byla sepsána v letech 1971 a 1972 v ruzyňském vězení jako dárek k Vánocům.

Hejdánek zde v obtížných podmínkách, bez jakékoli literatury, píše dokument, který je nejen úvodem do filosofie, ale rovněž vyznáním, čím je filosofie pro něho osobně. Filosof jako by se učil obývat nový svět. Přitom neopouští svět přítomný, spíše se mu přítomný svět proměňuje, anebo se jej teprve učí vidět. Člověk skutečně spatří svět, v němž žije, teprve když jej poměřuje perspektivou, která tento svět překračuje. Touto perspektivou, která je osou Hejdánkova díla, je hledání pravdy. Pravda otevírá naše smysly, myšlení i touhy. Teprve pod nárokem pravdy se učíme jasně vidět, jasně myslet i čistě žít. Když filosofujeme, chceme se stát pravdě přiměření a pravdě přiměřený chceme učinit i náš svět.

V sešitu z prosince 1971 čteme:

„Člověk, který se rozhodl založit a orientovat svůj život na pravdě, skládá svou naději nikoli v tom, že jeho život bude šťastný a úspěšný, ale v tom, že pravda naposledy zvítězí, děj se co děj. A když jsme si říkali, že člověk se vlastně rodí jako nemluvně a učí se mluvit, teprve když je pozván do světa řeči, můžeme nyní mluvit o jeho novém zrození tam, kde se rozhodl svůj život zasvětit pravdě. Člověk je živoucí bytost, které se dostalo mimořádného vyznamenání, mimořádného poslání: není pravdou jen osvětlován, aby se jevil v pravém světle, ale stává se služebníkem pravdy, pravda si vyžaduje jeho služeb a jeho věrnosti.“

Parte zde.

Knihy Ladislava Hejdánka vydané nakladatelstvím OIKOYMENH zde.

Články, které Ladislav Hejdánek uveřejnil v Reflexi, jsou volně ke stažení zde.

Disputace skupiny autorů z okruhu Oikúmené s Ladislavem Hejdánkem o jeho filosofii nepředmětnosti zde a zde.

Laudatio Pavla Kouby zde.

Aleš Prázný vedl s Jakubem Trojanem rozhovor o významu díla Ladislava Hejdánka zde.

Václav Němec vedl rozhovor s Ladislavem Hejdánkem při příležitosti jeho devadesátin zde.