Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

prof. Zdeněk Ziegler

S lítostí oznamujeme, že zemřel prof. Zdeněk Ziegler, vynikající český grafik, pedagog a autor grafického návrhu knih nakladatelství OIKOYMENH.