Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Kontakt

OIKOYMENH, z.s.

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 7082

adresa: ČERNÁ 1368/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

IČ: 63830418, DIČ: CZ63830418

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., č. ú: 1930812309/0800

bankovním spojení pro platby ze zahraničí:
IBAN     CZ15 0800 0000 0019 3081 2309
BIC (SWIFT)     GIBACZPX

telefon: +420 606 751 999

e-mail pro vaše dotazy a vzájemnou komunikaci:

info@oikoymenh.cz

e-mail pro vaše nákupy a objednávky:

distribuce@oikoymenh.cz 

 

 Otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

 www.oikoymenh.cz