Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Podpořte nás

Máme za sebou velký kus poctivé práce a v každém případě zachováme OIKOYMENH jako tradiční vydavatelství kvalitní filosofické a teologické literatury.

Pracujeme na výrobě časově, technicky, a proto i finančně velmi náročných publikací tvořících ucelené ediční řady, např. Dějiny filosofie, Sebrané spisy Jana Patočky, bilingvní vydání spisů význačných myslitelů klasického období např. v Knihovně antické tradice či Knihovně raně křesťanské tradice.

Vaše finanční dary využíváme v souladu se stanovami spolku, tedy výhradně pro rozvoj kritického myšlení a vědeckého bádání v oblasti filosofie a teologie, zejména pak pro vydávání a rozšiřování periodických i neperiodických publikací.

Existuje mnoho způsobů, jak nás podpořit. Napište nám nebo zavolejte, abychom společně našli ten, který vám bude nejlépe vyhovovat.

email: info@oikoymenh.cz       mobil: +420 606 751 999

Nebo nás podpořte libovolnou částkou přes QR kód. 

Dar se tak bezpečně dostane na náš bankovní účet (1930812309/0800). 

Podpořte nakladatelství přes QR kód

Děláme vše pro to, abychom dlouholetou tradici nakladatelství v této hektické a překotné době udrželi.

Děkujeme za vaši podporu!